DNI MEDIALNE UKSW

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

w WARSZAWIE

INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel.(48 22) 561 89 60

Ogólnopolska Konferencja

„Dni Medialne UKSW: Fenomen Gier Cyfrowych”

Warszawa, 9-10 kwietnia 2024

Gry cyfrowe to niewątpliwie jeden z fenomenów naszych czasów. Jak twierdzi projektujący i badający gry Eric Zimmerman, funkcjonujemy w realiach „ery gier”, nasze stulecie będzie bowiem definiowane przez gry, tak jak poprzednie stulecia były definiowane przez powieści, kino i telewizję. Gry online stały się nie tylko znakiem naszych epoki – sposobem na spędzenie wolnego czasu, rozrywką czy stylem życia, ale także zdaniem Michaela Liebego i Tima Tielebierta „środkiem masowego przekazu XXI wieku”. Można uznać je także, za Andrzejem Pitrusem, za awangardę współczesnej kultury audiowizualnej. 
 
Gry cyfrowe, stanowiąc nieodłączny element współczesnego krajobrazu medialnego i kulturowego, zdaniem Mirosława Filiciaka, intrygują badawczo zarówno medioznawców, jak i reprezentantów innych dyscyplin naukowych, myślenie o nich musi być dziś zatem wieloaspektowe. Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9 i 10 kwietnia 2024 roku. Nasze zaproszenie kierujemy do szerokiego grona naukowców i badaczy gier. 
 
Konferencja „Fenomen Gier Cyfrowych” wpisuje się w cykl spotkań naukowych „Dni Medialne UKSW” i będzie miała charakter spotkania hybrydowego. Stacjonarnie odbędzie się na Kampusie Dewajtis przy ul. Dewajtis 5, natomiast w formie online będzie można uczestniczyć poprzez program Cisco WebEx za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji.
 
Zapraszamy do dyskusji poświęconych grom cyfrowym w kontekście:
 • zarówno historycznym, jak i potencjalnego ich rozwoju;
 • komunikacyjnym i medialnym;
 • literackim i językowym;
 • wątków religijnych;
 • edukacyjnym i kompetencji medialnych;
 • komercyjnym i wizerunkowym;
 • wydarzeń e-sportowych i rekreacji;
 • wartości oraz moralnych i etycznych;
 • szans, zagrożeń, możliwości i wyzwań.
Zapraszamy do zgłaszania referatów zarówno wpisujących się w przedstawione obszary badawcze, jak i dotyczących innych interesujących problemów związanych z fenomenem gier cyfrowych, wynikających z Państwa badań i osobistych doświadczeń.
Artykuły naukowe zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Kultura-Media-Teologia” (eISSN: 2081-8971, 40 pkt) w 2025 roku po otrzymaniu pozytywnych recenzji.
 
Ważne terminy:
 • do 13 marca 2024 r.  – termin rejestracji poprzez formularz internetowy. 
 • do 18 marca 2024 r. - informacja zwrotna do Autorów zaakceptowanych zgłoszeń
 • do 22 marca 2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej 
 • 9 i 10 kwietnia 2024 roku – konferencja „Dni Medialne UKSW”
 • do 30 maja 2024 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji pokonferencyjnej
 
Opłaty konferencyjne
 
Uczestnicy niebędący członkami PTKS – 500 zł
Członkowie towarzystw naukowych będących patronami konferencji, Doktoranci, Studenci – 400 zł
Udział bierny – bezpłatnie
 
Informacja o numerze konta zostanie wysłana wraz z pozytywną decyzją o zakwalifikowaniu się referatu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: dnimedialne@gmail.com.
 
Komitet naukowo-organizacyjny
 
ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. ucz.
dr hab. Monika Przybysz, prof. ucz.
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. ucz.
dr Magdalena Butkiewicz 
ks. dr Jarosław Sobkowiak
dr Piotr Łuczuk
dr Paweł Płatek
dr Dagmara Jaszewska
dr Łukasz Goniak
dr Mateusz Kot
 
 
  
 
 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II.