KOŁA NAUKOWE
Koła naukowe studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

Koło Naukowe Public Relations w Social Media

Opiekun naukowy Koła: prof. ucz. dr hab. Monika Marta Przybysz

Strony w serwisach społecznościowych: Facebook: facebook.com/PRwsocialmedia Twitter: twitter.com/prwsocialmedia Instagram: instagram.com/prwsocialmedia

Koło Naukowe Public Relations w Social Media powstało w lutym 2015 roku. Działa przy Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Jest jedynym Kołem Naukowym na UKSW skupiającym w swoich szeregach studentów oraz doktorantów interesujących się takimi dziedzinami jak public relations i marketing, a także obszarem komunikacji w mediach społecznościowych. Unikalna wartość tej organizacji wyraża się we współpracy ze specjalistami PR, w tworzeniu realnych projektów komunikacyjnych, organizacji konferencji naukowych z udziałem ekspertów, a także przygotowywaniu szkoleń i warsztatów z zakresu social media, PR oraz komunikacji marketingowej w Sieci.

 

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

 

Opiekun naukowy Koła: dr Paweł Płatek

Strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/knmp.uksw

Genezą Koła Naukowego Medioznawców Podróżników (dalej: KNMP) była inicjatywa studentów dziennikarstwa - słuchaczy realizowanych w semestrze zimowym 2013/2014 wykładów prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego na temat historii Polski XX wieku. 3 marca 2016 r. KNMP zostało oficjalnie wpisane do rejestru Kół Naukowych UKSW.

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

 

Opiekun naukowy Koła: dr Aleksandra Gralczyk

Strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/IEMiDKoloNaukowe

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Koło jest miejscem promocji naukowej i zawodowej studentów Instytutu. Organizujemy konferencje naukowe, wystawy fotograficzne, projekty edukacyjne, spotkania z ludźmi mediów.