SEMINARIA DYPLOMOWE
Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

SEMINARIA LICENCJACKIE

dr Magdalena Butkiewicz: Propaganda i manipulacja w mediach

dr Kinga Cybulska Komunikacja marketingowa i strategie reklamowe

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska: Teatr w mediach – media w teatrze

dr Łukasz Goniak Dziennikarstwo i media w dobie konwergencji

dr Aleksandra Gralczyk: Komunikacja wizualna i edukacja medialna

dr Marta Jarosz Język jako narzędzie komunikacji

dr Dagmara Jaszewska: Komunikacja kulturowa

dr Ewa Jurga-Wosik: Komunikowanie polityczne i media (seminarium licencjackie)

dr Milena Kindziuk: Język i praktyka mediów tradycyjnych i społecznościowych

dr Piotr Łuczuk: Konwergencja i mobilność mediów w komunikacji cyfrowej

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński: Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska

ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn: Komunikacja artystyczno-medialna

dr Paweł Płatek: Internet w przestrzeni życia człowieka

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki: Edukacja i profesjonalizacja medialna

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki: Komunikacja medialna i kulturowa

ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch: Komunikacja w Web 2.0

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska: Etyka mediów – współczesne wyzwania

ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak: Komunikowanie polityczne i media

prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz: Public relations w social media

dr Marek Robak: Internet i komunikacja cyfrowa

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak: Antropologia komunikacji i mediów

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak Interpretacje materiałów wizualnych