DEBATY UKSWordzkie
Cykliczne dyskusje naukowe studentów i ekspertów.

Prowadzą:

  • ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

 

Tworzą:

 

  • prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

  • dr Aleksandra Gralczyk

  • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

  • ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

2018

 

 

Dziennikarze są niezależni - najczęściej od prawdy, dyskusja studencka w konwencji debaty oksfordzkiej, 22 maja 2018 r.

 

Debaty UKSWordzkie, M. Butkiewicz, K. Flader-Rzeszowska, J. Sobkowiak (red.), cz. 2., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.

Tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary. Zapis poszczególnych debat został uzupełniony artykułami naukowymi, znacznie pogłębiającymi poruszoną problematykę. Odmienna forma, odbiegająca od tradycyjnego sposobu akademickiego wykładu, czyni z tej publikacji tom niezwykle interesujący i oryginalny.

 

2016-2017

 

  

 

(Nie)grzeczność, dyskusja studencka w konwencji debaty oksfordzkiej, 5 czerwca 2017 r.

 

Natura - rozum - wolność, cykl debat: 10 stycznia 2017 r., 23 listopada i 23 kwietnia 2016 r.

 

Debaty UKSWordzkie, K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński (red.), cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

Autorzy i redaktorzy książki reprezentują szeroki przekrój środowisk specjalistycznych: filozoficzne, medioznawcze, teologiczne, religioznawcze, politologiczno-ekonomiczne, artystyczne, teatrologiczne, prawnicze, nauk fizycznych i studiów wschodnich. Dzięki temu czytelnik zyskuje przekonanie o prawdziwie uniwersyteckim kształcie debaty.

2015

 

Czy potrzeba nowej apologii wiary? - 21 października 2015 r. Gośćmi czwartej Debaty UKSWordzkiej byli: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wybitny humanista specjalizujący się w badaniu historii Kościoła, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, specjalista w zakresie teologii fundamentalnej, wykładowca UKSW oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz pan dr Michał Białkowski, który prowadzi badania w obszarze historii XX wieku, pracownik Katedry Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debatę poprowadzili: pani dr Katarzyna Flader-Rzeszowska, która jest historykiem teatru i politologiem oraz ks. dr Jarosław Sobkowiak, specjalista z zakresu antropologii, aksjologii i etyki oraz pomysłodawca idei tych spotkań.

Universitas? Mistrz? Uczeń? O roli uniwersytetów dzisiaj - 18 marca 2015 r. Tym razem chodziło o prawdę dotyczącą roli Uniwersytetu dawniej, dziś i w przyszłości. Jakość debat zawsze gwarantują zaproszeni goście, reprezentujący różne dziedziny nauki i światopoglądy. O Uniwersytecie debatowali filozof i historyk prof. Artur Andrzejuk, aktor, reżyser i wykładowca prof. Wiesław Komasa, prawnik mgr Marcin Chałupka oraz studentka dziennikarstwa Patrycja Łebkowska. Poprzez wnikliwe pytania do prawdy pomagali dotrzeć ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC oraz ks. prof ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński.

2014

 

Czy Bóg do szczęścia potrzebny? - 11 grudnia 2014 r. Temat był ujęty dość prowokacyjnie. Formuła debaty jest tak skonstruowana, aby wyjść poza wąsko pojęte ramy naukowości, próbując zmierzyć się z poruszanym tematem z punktu widzenia człowieka jako człowieka, oczywiście nie zacierając jego profesji, kompetencji i doświadczenia. Zaproszeni goście byli – jak na poruszaną tematykę – dość nietypowi. Prof. Krzysztof Meissner, światowej sławy fizyk oraz politolog, prof. Jan Grosfeld.

Sochi 2014 - odkodowanie ceremonii otwarcia - 2 kwietnia 2014 r. Aula Muzyczna UKSW. Debatują: dr Katarzyna Flader-Rzeszowska - badacz sztuki, historyk teatru red. Przemysław Babiarz - dziennikarz sportowy TVP Wojciech Górecki - badacz sztuki, historyk teatru Pierwsze spotkanie poświęcone zostało ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi - próbie odszyfrowania symboli ukrytych w tym wydarzeniu. Stało się również inspiracją do otwarcia nowego cyklu spierania się o sens i odczytywania nowych kodów, w które obfituje nasza rzeczywistość.