NOWE PUBLIKACJE
Monografie i prace zbiorowe pracowników Instytutu od 2020 roku.

2024

 

2023

 

   

 • Butkiewicz M. (red.), Mądrość w filmie, Warszawa.
 • Dziekan J., Himalaizm medialny. Komunikowanie społeczne polskich wypraw wysokogórskich w ich złotej erze, Warszawa.
 • Leśniczak R., Wizerunek prezydenta Andrzeja Dudy na łamach „Tygodnika Powszechnego” (2015-2020), Warszawa.

 

2022

 

       

 • Butkiewicz M. (red.), Film jako emanacja piękna, Warszawa.
 • Drzewiecki P., Film sportowy. Metoda i praktyka badań medioznawczych, Warszawa.
 • Gralczyk A., Łęcicki G., Sobkowiak J. A. (red.), Spór o człowieka w mediach, Warszawa.
 • Kawecki W., Rzym, moje miasto. Najpiękniejszy przewodnik, Kielce.
 • Kindziuk M., Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II, Kraków.
 • Kurzępa j., Kułyk P., Gorączkowska J., Szudra P., Leszczyński K., Przybysz M. M., Szkoła a pandemia, Lublin.
 • Kurzępa J., Leszczyński K., Przybysz M. M., Rodzina a pandemia, Lublin.
 • Rosińska K., Fake news jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu, Warszawa.

2021

 

         

 • Butkiewicz M. (red.), Film jako przekaz emocjonalny, Warszawa.
 • Drzewiecki P., Medioznawstwo sportowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa.
 • Dziekan J., Celebrytyzm, media, wartości. Szkice z antropologii kultury medialnej, Warszawa.
 • Goniak Ł., Redefinicja zawodu dziennikarza w dobie konwergencji mediów, Warszawa.
 • Gralczyk A. (red.), Media lokalne. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa.
 • Kurzępa J., Leszczyński K., Przybysz M. M., Uczniowie a pandemia, Lublin.
 • Płatek P. (red.), Film jako przekaz perswazyjny, Warszawa.
 • Skobel S., Leśniczak R. (red.), Miejsce i rola Kościoła w życiu społecznym. Współczesny obraz chrześcijaństwa w trzech krajach postkomunistycznych, Warszawa.
 • We celebrate our 10th anniversary. „Kultura-Media-Teologia” nr 47.

2020
 

     

 • Cichos K., Sobkowiak J. A., Zenderowski R., Sadowski R. F., Zbarachewicz B., Dziekoński S. (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Londyn.
 • Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków.
 • Gralczyk A. (red.), Relacje w cyberprzestrzeni, Warszawa.
 • Łęcicki G., Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019, Warszawa.