PUBLIKACJE NAUKOWE
Monografie i prace zbiorowe pracowników Instytutu z ostatnich lat.

2022

 

 • Drzewiecki P., Film sportowy. Metoda i praktyka badań medioznawczych, Warszawa.

2021

 

       

 • Drzewiecki P., Medioznawstwo sportowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • Dziekan J., Celebrytyzm, media, wartości. Szkice z antropologii kultury medialnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • Film jako przekaz emocjonalny, red. M. Butkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • Film jako przekaz perswazyjny, red. P. Płatek, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • Goniak Ł., Redefinicja zawodu dziennikarza w dobie konwergencji mediów, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • Media lokalne. Doświadczenie i przyszłość, red.A. Gralczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.
 • We celebrate our 10th anniversary. "Kultura-Media-Teologia" nr 47, 2021.

2020
 

    

 • Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020.
 • Łęcicki G., Widmo prawdy, projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.
 • Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, red. K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewicz, S. Dziekoński, Routledge, Londyn 2020.
 • Relacje w cyberprzestrzeni, red. A. Gralczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

2019

     

 • Kawecki W., Tajemnice Caravaggia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2019.
 • Kindziuk M., Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992, Wydawnictwo UKSW, IPN, Warszawa 2019.
 • Leśniczak R., Wizerunek zgromadzeń zakonnych w prasie polskiej (2013-2016), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Łęcicki G., Miłość i szczęście w nietrwałym świecie, Wydawnictwo ACUS, Warszawa 2019.
 • Pokazać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu i języka mediów, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
 • Stępniak K., Zapomniany redaktor Tygodnika Powszechnego, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2019.
 • Wartości, człowiek, wychowanie. Aksjologia w europejskich systemach edukacyjnych, red. A. Gralczyk, S. Dziekoński, M. Czarnecka, J. Michalski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019.

 

2018

 

     

 • Butkiewicz M., Łuczuk P., Od Stalina do Putina. Media w procesie umacniania kultu jednostki, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.
 • Kindziuk M., Popiełuszko. Biografia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2018.
 • Laskowska M., Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 • Łęcicki G., Harcerz, ułan, kapłan. Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918-2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2018.
 • Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, red. J. Olędzki. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.

 

2017

 

     

 

 • Łęcicki G., Antymatki, Wydawnictwo Acus, Warszawa 2017.

 • Łęcicki G., Butkiewicz M., Drzewiecki P., Jaszewska D., Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

 • Łuczuk P., Cyberwojna. Wojna bez amunicji? Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2017.

 • Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

 • Obywatel w Internecie, red. M. Butkiewicz, P. Płatek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Polityka w mediach, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 1, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński SAC, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 2, red. A. Adamski, K. Kwasik, S.Konopacka-Bąk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 • Wirtualne targowisko, tom 3, red. K. Cybulska, M.Jarosz, P. Marciaszek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

 

2016

 

 • Butkiewicz M., Propaganda w epoce hellenistycznej na przykładzie działań władców z dynastii Seleucydów, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016.

 • Czaczkowska E., Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Debaty UKSWordzkie, red. K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński, cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Dziecko w mediach, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.

 • Kindziuk M., Cuda Księdza Jerzego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.

 • Konsumpcja Internetu, red. M. Jarosz, K. Cybulska, T. Knecht, S. Konopacka-Bąk, K. Kwasik, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Warszawa 2016. Dostępne pod adresem http://media.uksw.edu.pl/KonsumpcjaInternetu.pdf w dniu 6-09-2017.

 • Laskowska M., Marcyński K., Komunikacja społeczna według Benedykta XVI, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Laskowska M., Marcyński K., Sztuka komunikacji według Franciszka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.

 • Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2016.

 • Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, red. M. Kindziuk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

 • Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas, Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa 2016.

 

2015

 

 • Rodzice Prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015.

 

2013

 

 • Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Drzewiecki P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.

 • Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Media w transformacji, red. M. Przybysz, A. Gralczyk, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 • Przybysz M., Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013.

 • Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

 

2012

 

 • Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Adamski A., The Church in Poland in the Mirror of the Press, Wydawnictwo Verbum, Ružomberok 2012.

 • Kapłan i rodzina w mediach, red. A. Adamski, G. Łęcicki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Kindziuk M., Matka Świętego Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

 • Łęcicki G., Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918–2007, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2012.

 • Manipulacja w mediach, red. M. Butkiewicz, S. Konopacka-Bąk, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.

 • Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, red. A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. M. Przybysz,. J. Kloch, Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2012.

 • Media wobec śmierci, t. 1, red. K. Kwasik, G. Łęcicki, J. Jaroszyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

 • Media wobec śmierci, t. 2, red. M. Laskowska, A. Gralczyk, P. Drzewiecki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.