BADANIA I ROZWÓJ
Granty ze środków innych niż na działalność statutową.

 

NCBiR

 

Absolwent z kompetencjami

 

W l. 2017-2019 na Wydziale Teologicznym jest realizowany projekt Absolwent z kompetencjami, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest dedykowany studentom/studentkom 2. roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów 1. stopnia. Więcej informacji na podstronie Wydziału Teologicznego.

Praktyki z sukcesem

Wydział Teologiczny UKSW przygotowuje dla swoich Studentów program płatnych staży pod nazwą „Praktyki z sukcesem”. To drugi projekt realizowany w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Więcej informacji na podstronie Wydziału Teologicznego.

Uniwersytet 2.0

Propozycja dla Studentów Wydziału Teologicznego UKSW. Projekt realizowany w latach: 2018-2021, w ramach POWER 3.5. Więcej informacji na tej podstronie Wydziału Teologicznego

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej. Projekt realizowany  w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod medialnym patronatem Telewizji Biełsat razem z Fundacją Wolność i Demokracja. Więcej informacji na tej podstronie fundacji.