STUDIO RTV
Profesjonalna pracownia radiowo-telewizyjna i radio akademickie tworzone przez studentów.

 

 

 

Radio UKSW

 

Radio UKSW jest oficjalnym radiem internetowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tworzy je grupa studentów nie tylko z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, ale z całej Uczelni. Pierwsza emisja miała miejsce 25 maja 2016 roku. Do startu zespół redakcyjny Radia UKSW przygotowywał się jednak wiele miesięcy. Rekrutacja, szkolenia, spotkania, zakup mikrofonów i sprzętu radiowego do studia, ustalenia i sprawy administracyjne, umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania, aż wreszcie podział na pięć redakcji i pierwsze nagrania, tworzenie programów i bazy muzycznej. 
Więcej informacji - jak i sam odbiór radia - na stronie radio.uksw.edu.pl 
Redaktorem naczelnym Radia jest: mgr Anna Gawrońska- Piotrowska.

 

 

Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. Ks. Prof. A. Lewka

 

Powstała w 2013 roku jako jednostka pomocnicza Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Jest ona współfinansowana przez BZ WBK w ramach Santander Universidades. Pracownia służy przede wszystkim dydaktyce w zakresie dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. Została stworzona z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji materiałów filmowych i radiowych. Można w niej również prowadzić działania promocyjne i komercyjne, a także szkolenia medialne dla dziennikarzy, polityków, rzeczników prasowych, pracowników public relations, trenerów, nauczycieli, wykładowców oraz duchowieństwa. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i dlatego istnieje w niej możliwość: nagrania programu z udziałem kilku osób, audycji radiowej oraz zmontowania materiału filmowego.
Koordynatorem Pracowni jest: prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska.