PROGRAM STUDIÓW
Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia 1. stopnia (licencjackie, trzyletnie) o profilu praktycznym (efekty uczenia się),

specjalności:

 

Studia 2. stopnia (magisterskie, dwuletnie) o profilu ogólnoakademickim (efekty uczenia się),

specjalność: