STRUKTURA
Dyrektor, Rada Dyscypliny Naukowej i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor Instytutu: ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

 

Zastępca Dyrektora Instytutu: dr Piotr Łuczuk

 

Kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

 

Rada Dyscypliny Naukowej nauk o komunikacji społecznej i mediach:

prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

dr Marta Jarosz

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki 

ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn

prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Kierownik: ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch

Profesorowie uczelni:
prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki

ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch

Adiunkci:

dr Magdalena Butkiewicz

dr Aleksandra Gralczyk

dr Mateusz Kot

 

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Kierownik:

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesorowie uczelni:

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Adiunkci:

dr Łukasz Goniak
dr Marta Jarosz
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

 

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Kierownik:

ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Profesorowie uczelni:

prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz

ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Adiunkci:

dr Jacek Dziekan

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Kierownik:

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Profesorowie uczelni:

ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn
ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Adiunkci:

dr Ewa Jurga-Wosik

dr Ewa K. Czaczkowska

Asystent:

dr Kinga Romaniuk

 

Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Kierownik:  

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor:
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesorowie uczelni:
prof. ucz. dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska 

Adiunkci:

dr Dagmara Jaszewska
dr Milena Kindziuk

 

Zakład Dydaktyki Mediów
Kierownik:

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
Adiunkci:

dr Paweł Piotr Płatek

dr Tomasz Płonkowski 

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Asystenci:

dr Anna Gawrońska-Piotrowska

mgr Tomasz Knecht

Instruktor:

mgr Ryszard Romanowski 

Wykładowcy prowadzący zajęcia zlecone:

mgr inż. Hubert Adamczyk

mgr Maciej Chudkiewicz

dr Kamil Jakubczak

mgr Paweł Jeż

mgr Marta Kawalec

dr Bartłomiej Machnik

dr hab. Tomasz Słomka

mgr Wojciech Surmacz

mgr Wojciech Szeląg

mgr Marek Zając

mgr inż. Krzysztof Ziemiec
mgr Andrzej Zygmuntowicz