STRUKTURA
Dyrektor, Rada Dyscypliny Naukowej i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

 

Zastępca Dyrektora Instytutu: ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

 

Kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

 

Rada Dyscypliny Naukowej nauk o komunikacji społecznej i mediach:

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

dr Marta Jarosz

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki 

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Kierownik:

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Profesorowie uczelni:
prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Adiunkci:

dr Magdalena Butkiewicz

dr Aleksandra Gralczyk

dr Mateusz Kot

 

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Kierownik:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesorowie uczelni:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Adiunkci:

dr Łukasz Goniak
dr Marta Jarosz
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

 

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Kierownik:

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

Profesorowie uczelni:

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

Adiunkci:

dr Jacek Dziekan

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Kierownik:

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Profesorowie uczelni:

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Adiunkci:

dr Ewa Jurga-Wosik

dr Ewa K. Czaczkowska

Asystent:

dr Kinga Cybulska

 

Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Kierownik:  

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor:
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesorowie uczelni:
prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska 
ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

Adiunkci:

dr Dagmara Jaszewska
dr Milena Kindziuk

 

Zakład Dydaktyki Mediów
Kierownik:

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
Adiunkci:

dr Paweł Piotr Płatek

dr Tomasz Płonkowski 

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Asystenci:

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

mgr Tomasz Knecht

Instruktor:

mgr Ryszard Romanowski 

Wykładowcy prowadzący zajęcia zlecone:

mgr Wojciech Surmacz

mgr Wojciech Szeląg

mgr Marek Zając

mgr inż. Krzysztof Ziemiec

mgr Maciej Chudkiewicz

mgr Edyta Poźniak

mgr Anna Hardej-Hornowska