SEMINARIA DYPLOMOWE
Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

SEMINARIA LICENCJACKIE

dr Magdalena Butkiewicz: Propaganda i manipulacja w mediach

dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska: Teatr w mediach – media w teatrze

dr Aleksandra Gralczyk: Komunikacja wizualna i edukacja medialna

dr Dagmara Jaszewska: Komunikacja kulturowa

dr Milena Kindziuk: Język i praktyka mediów tradycyjnych i społecznościowych

ks. dr hab. Dariusz Kurzydło: Dorastanie w kulturze popularnej

ks. dr Rafał Leśniczak: Komunikowanie polityczne i media

dr Piotr Łuczuk: Konwergencja i mobilność mediów w komunikacji cyfrowej

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński: Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska

dr Anna Miotk: Public relations i badania mediów

ks. dr hab. Norbert Mojżyn: Komunikacja artystyczno-medialna

dr Paweł Płatek: Internet w przestrzeni życia człowieka

dr Błażej Szostek: Psychologia komunikacji

dr Mateusz J. Tutak: Społeczeństwo komunikacyjne

dr Dominika Żukowska-Gardzińska: Media jako przestrzeń dialogu wiary i kultury

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW: Edukacja medialna i analizy wpływu mediów

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki: Komunikacja medialna i kulturowa

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW: Komunikacja w Web 2.0

dr Małgorzata Laskowska: Etyka mediów – współczesne wyzwania

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW: Teologia środków społecznego przekazu. Media audiowizualne

prof. dr hab. Jerzy Olędzki: Media i komunikowanie społeczne

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW: Public relations w social media

dr Marek Robak: Internet i komunikacja cyfrowa

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak: Etyka i aksjologia mediów

 

Zob. też

Przewodnik dla prowadzących seminaria dyplomowe. Niezbędna lektura dla promotorów, magistrantów i licencjuszy.

Seminaria magisterskie oraz seminaria licencjackie prowadzone na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.