KOŁA NAUKOWE
Koła naukowe studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

Koło Naukowe Public Relations w Social Media

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW

Strony w serwisach społecznościowych: facebook.com/PRwsocialmedia, twitter.com/prwsocialmedia

Koło Naukowe Public Relations w Social Media powstało w lutym 2015 roku. Działa przy Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Jest jedynym Kołem Naukowym na UKSW skupiającym w swoich szeregach studentów oraz doktorantów interesujących się dziedzinami public relations i marketingiem, a

także narzędziami internetem i mediami społecznościowymi.

 

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

 

Opiekun naukowy Koła: dr Magdalena Butkiewicz

Strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/knmp.uksw/

Genezą Koła Naukowego Medioznawców Podróżników (dalej: KNMP) była inicjatywa studentów dziennikarstwa - słuchaczy realizowanych w semestrze zimowym 2013/2014 wykładów prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego na temat historii Polski XX wieku. 3 marca 2016 r. KNMP zostało oficjalnie wpisane do rejestru Kół Naukowych UKSW.

 

Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

 

Opiekun naukowy Koła: dr Aleksandra Gralczyk

Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Koło jest miejscem promocji naukowej i zawodowej studentów Instytutu. Organizujemy konferencje naukowe, wystawy fotograficzne, projekty edukacyjne, spotkania z ludźmi mediów.