STRUKTURA
Dyrektor, Rada i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Zastępca Dyrektora: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Sekretarz: dr Paweł Płatek

Rada Instytutu:

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

dr Magdalena Butkiewicz

dr Małgorzata Laskowska

dr Paweł Płatek

ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Adiunkci:

ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

dr Magdalena Butkiewicz

Doktorantka:

mgr Monika Lender-Gołębiowska

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Kierownik: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Aleksandra Gralczyk

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

dr Tomasz Płonkowski (1/2 etatu)

Asystenci:

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

dr Mateusz Kot (1/2 etatu)

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

mgr Jędrzej Dudkiewicz

mgr Monika Florek-Mostowska

mgr Marcin Grudzień

mgr Paweł Jeż

dr Tomasz Karpowicz

mgr Waldemar Kompała

dr Marcin Koszowy

mgr Katarzyna Sitnik

mgr Marek Stołowski

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

mgr Piotr Ufnal

Doktorant:

mgr lic. Łukasz Traczyk

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

p.o. Kierownika: dr Małgorzata Laskowska

Adiunkci:
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka (1/2 etatu)

dr Ewa Czaczkowska (1/2 etatu)
dr Małgorzata Laskowska
ks. dr Rafał Leśniczak
ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC
Asystent: mgr Kamil Goral
Starszy wykładowca: mgr Marek Markiewicz
Wykładowcy - zajęcia zlecone:
dr hab. Tomasz Słomka

Doktorantka:

mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Profesor zwyczajny: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Adiunkt: dr Anna Miotk

Asystenci:

dr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht
Wykładowcy - zajęcia zlecone:
dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz (nadgodziny)

mgr Marta Dzienkiewicz 

dr Barbara Jacennik

mgr Jan Kowalski 

dr Izabela Książkiewicz

dr Witold Pasek

ks. dr Krzysztof Stępniak 

mgr Marzena Strąk 

dr Karolina Świrska-Czałbowska

Doktoranci:

ks. mgr Maciej Makuła

mgr Klaudia Rosińska

mgr lic. Agnieszka Siarkiewicz

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Marek Robak

dr Paweł Płatek

Instruktor: dr Piotr Łuczuk

Doktoranci:

ks. mgr lic. Ronald Kasowski
ks. mgr lic. Łukasz Wiśniewski MIC