STRUKTURA
Dyrektor, Rada i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Zastępca Dyrektora: ks. dr Rafał Leśniczak

Sekretarz: dr Paweł Płatek

Rada Instytutu:

dr Magdalena Butkiewicz

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

dr Aleksandra Gralczyk

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

dr Mateusz Kot

dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. dr Rafał Leśniczak

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

dr Piotr Łuczuk

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

prof UKSW. dr hab. Katarzyna Materska

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr Paweł Płatek

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii i Historii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Profesorowie uczelni: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

prof UKSW. dr hab. Katarzyna Materska

Adiunkci:

dr Magdalena Butkiewicz

dr Ewa K. Czaczkowska

 

Katedra Edukacji Medialnej

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Profesor uczelni: prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Adiunkci: dr Aleksandra Gralczyk

dr Mateusz Kot

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

 

Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów

P.o. kierownika: ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Adiunkci:

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
dr hab. Małgorzata Laskowska
ks. dr Rafał Leśniczak
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. dr hab. Krzysztof Stępniak
Asystent: mgr Kamil Goral

 

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Profesor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor uczelni: prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Adiunkt:

dr Tomasz Płonkowski 

Asystenci:

dr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht

 

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Profesor uczelni: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Adiunkci:

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

dr Paweł Płatek


Katedra Retoryki i Języka Mediów

Kierownik: ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Adiunkci:

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

Asystent: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska