STRUKTURA
Dyrektor, Rada i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Zastępca Dyrektora: ks. dr Rafał Leśniczak

Sekretarz: dr Paweł Płatek

Rada Instytutu:

dr Magdalena Butkiewicz

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

dr Małgorzata Laskowska

ks. dr Rafał Leśniczak

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr Paweł Płatek

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

ks. dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Adiunkci:

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

dr Magdalena Butkiewicz

Doktoranci:

mgr Monika Lender-Gołębiowska
mgr lic. Łukasz Traczyk

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Kierownik: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Aleksandra Gralczyk

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

dr Tomasz Płonkowski

Asystenci:

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

dr Mateusz Kot

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

mgr Jędrzej Dudkiewicz

mgr Monika Florek-Mostowska

mgr Marcin Grudzień

mgr Paweł Jeż

dr Tomasz Karpowicz

mgr Waldemar Kompała

dr Marcin Koszowy

mgr Katarzyna Sitnik

mgr Marek Stołowski

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła

mgr Piotr Ufnal

 

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

p.o. Kierownika: ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Adiunkci:
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka (1/2 etatu)

dr Ewa Czaczkowska (1/2 etatu)
dr Małgorzata Laskowska
ks. dr Rafał Leśniczak
ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

ks. dr hab. Krzysztof Stępniak
Asystent: mgr Kamil Goral
Wykładowcy - zajęcia zlecone:
dr hab. Tomasz Słomka

Doktorantka:

mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Profesor zwyczajny: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Anna Miotk

Asystenci:

dr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht
Wykładowcy - zajęcia zlecone:
dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz (nadgodziny)

mgr Marta Dzienkiewicz 

dr Barbara Jacennik

mgr Jan Kowalski 

dr Izabela Książkiewicz

dr Witold Pasek

mgr Marzena Strąk 

dr Karolina Świrska-Czałbowska

Doktoranci:

ks. mgr Maciej Makuła

mgr Klaudia Rosińska

mgr lic. Agnieszka Siarkiewicz

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

dr Paweł Płatek

Doktoranci:

ks. mgr lic. Ronald Kasowski
ks. mgr lic. Łukasz Wiśniewski MIC