STRUKTURA
Dyrektor, Rada i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Zastępca Dyrektora: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Sekretarz: dr Paweł Płatek

Rada Instytutu:

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

dr Magdalena Butkiewicz

dr Małgorzata Laskowska

dr Paweł Płatek

ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Adiunkci:

ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

dr Magdalena Butkiewicz

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Kierownik: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Aleksandra Gralczyk

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

dr Tomasz Płonkowski (1/2 etatu)

Asystenci:

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

mgr Mateusz Kot (1/2 etatu)

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

mgr Jędrzej Dudkiewicz

mgr Monika Florek-Mostowska

mgr Marcin Grudzień

mgr Paweł Jeż

dr Tomasz Karpowicz

mgr Waldemar Kompała

dr Marcin Koszowy

J. E. bp dr Adam Lepa

mgr Katarzyna Sitnik

mgr Marek Stołowski

mgr Piotr Ufnal

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

p.o. Kierownika: dr Małgorzata Laskowska

Adiunkci:
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka

dr Ewa Czaczkowska  
dr Małgorzata Laskowska
ks. dr Rafał Leśniczak
ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC
Asystent: mgr Kamil Goral
Starszy wykładowca: mgr Marek Markiewicz
Wykładowcy - zajęcia zlecone:
dr hab. Tomasz Słomka

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Profesor zwyczajny: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Adiunkt: dr Anna Miotk

Asystenci:

dr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

dr Barbara Jacennik

mgr Adam Kawiak

mgr Michał Kreczmański

dr Witold Pasek

mgr Magdalena Rozenek

dr Karolina Świrska-Czałbowska

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Marek Robak

dr Paweł Płatek

Instruktor: dr Piotr Łuczuk

Doktoranci:

ks. mgr lic. Ronald Kasowski
ks. mgr lic. Łukasz Wiśniewski MIC