STRUKTURA
Dyrektor, Rada Dyscypliny Naukowej i Katedry Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

 

Dyrektor Instytutu: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

 

Zastępca Dyrektora Instytutu: ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

 

Kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: ks. dr hab. Rafał Leśniczak

 

Rada Dyscypliny Naukowej nauk o komunikacji społecznej i mediach:

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

dr Marta Jarosz

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki 

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

ks. dr hab. Rafał Leśniczak

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC 

ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Kierownik:

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Profesorowie uczelni:
prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Adiunkci:

dr Magdalena Butkiewicz

dr Aleksandra Gralczyk

dr Mateusz Kot

 

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Kierownik:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

Profesorowie uczelni:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Adiunkci:

dr Łukasz Goniak
dr Marta Jarosz
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

 

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Kierownik:

ks. dr hab. Rafał Leśniczak

Profesor:

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor uczelni:

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Adiunkci:

dr Jacek Dziekan

ks. dr hab. Rafał Leśniczak

dr Piotr Łuczuk

dr Marek Robak

 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Kierownik:

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Profesorowie uczelni:

ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

Adiunkci:

dr Kinga Cybulska

Asystent:
mgr Anna Gawrońska-Piotrowska


Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Kierownik:  

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesor:
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Profesorowie uczelni:
prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska 
ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

Adiunkci:

dr Dagmara Jaszewska
dr Milena Kindziuk

 

Zakład Dydaktyki Mediów
Kierownik:

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
Adiunkci:
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
dr Ewa K. Czaczkowska

dr Paweł Płatek

dr Tomasz Płonkowski 

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Asystent:

mgr Tomasz Knecht

Instruktor:

mgr Ryszard Romanowski 

Wykładowcy prowadzący zajęcia zlecone

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący:

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Członkowie:

prof. UKSW dr hab. Barbara Strzałkowska

ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek

dr Mateusz Tutak

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

mgr Magdalena Jeżak-Smigielska

Natalia Wąsik

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński

Członkowie:

ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

dr Błażej Szostek

ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień

dr Aleksandra Gralczyk

mgr Michalina Kosiorek

Agnieszka Karwacka