BADANIA I ROZWÓJ
Granty ze środków innych niż na działalność statutową.

 

NCBiR

 

W l. 2017-2019 na Wydziale Teologicznym jest realizowany projekt Absolwent z kompetencjami, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest dedykowany studentom/studentkom 2. roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów 1. stopnia.

Więcej informacji na podstronie Wydziału Teologicznego.

Wydział Teologiczny UKSW przygotowuje dla swoich Studentów program płatnych staży pod nazwą „Praktyki z sukcesem”. To drugi projekt realizowany w ramach grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji na podstronie Wydziału Teologicznego.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej. Projekt realizowany  w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod medialnym patronatem Telewizji Biełsat razem z Fundacją Wolność i Demokracja. 
Więcej informacji na http://wid.org.pl/?s=wojna+propagandowa