DEBATY UKSWordzkie
Cykliczne dyskusje naukowe studentów i ekspertów.

Prowadzą:

  • ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

 

Tworzą:

 

  • prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

  • dr Aleksandra Gralczyk

  • prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

  • ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

  • ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

2018

 

 

Dziennikarze są niezależni - najczęściej od prawdy, dyskusja studencka w konwencji debaty oksfordzkiej, 22 maja 2018 r.

 

Debaty UKSWordzkie, M. Butkiewicz, K. Flader-Rzeszowska, J. Sobkowiak (red.), cz. 2., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.

Tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary. Zapis poszczególnych debat został uzupełniony artykułami naukowymi, znacznie pogłębiającymi poruszoną problematykę. Odmienna forma, odbiegająca od tradycyjnego sposobu akademickiego wykładu, czyni z tej publikacji tom niezwykle interesujący i oryginalny. Monografia do nabycia w Wydawnictwie UKSW.

 

 

2016-2017

 

  

 

(Nie)grzeczność, dyskusja studencka w konwencji debaty oksfordzkiej, 5 czerwca 2017 r.

 

Natura - rozum - wolność, cykl debat: 10 stycznia 2017 r., 23 listopada i 23 kwietnia 2016 r.

 

Debaty UKSWordzkie, K. Flader-Rzeszowska, M. Laskowska, J. Sobkowiak, K. Marcyński (red.), cz. 1., Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016.

Autorzy i redaktorzy książki reprezentują szeroki przekrój środowisk specjalistycznych: filozoficzne, medioznawcze, teologiczne, religioznawcze, politologiczno-ekonomiczne, artystyczne, teatrologiczne, prawnicze, nauk fizycznych i studiów wschodnich. Dzięki temu czytelnik zyskuje przekonanie o prawdziwie uniwersyteckim kształcie debaty. Monografia m.in. do nabycia w Wydawnictwie UKSW.

2015

 

Czy potrzeba nowej apologii wiary? - 21 października 2015 r. Gośćmi czwartej Debaty UKSWordzkiej byli: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wybitny humanista specjalizujący się w badaniu historii Kościoła, ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, specjalista w zakresie teologii fundamentalnej, wykładowca UKSW oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz pan dr Michał Białkowski, który prowadzi badania w obszarze historii XX wieku, pracownik Katedry Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debatę poprowadzili: pani dr Katarzyna Flader-Rzeszowska, która jest historykiem teatru i politologiem oraz ks. dr Jarosław Sobkowiak, specjalista z zakresu antropologii, aksjologii i etyki oraz pomysłodawca idei tych spotkań. Więcej w artykule mgr Magdaleny Butkiewicz.

Universitas? Mistrz? Uczeń? O roli uniwersytetów dzisiaj - 18 marca 2015 r. Tym razem chodziło o prawdę dotyczącą roli Uniwersytetu dawniej, dziś i w przyszłości. Jakość debat zawsze gwarantują zaproszeni goście, reprezentujący różne dziedziny nauki i światopoglądy. O Uniwersytecie debatowali filozof i historyk prof. Artur Andrzejuk, aktor, reżyser i wykładowca prof. Wiesław Komasa, prawnik mgr Marcin Chałupka oraz studentka dziennikarstwa Patrycja Łebkowska. Poprzez wnikliwe pytania do prawdy pomagali dotrzeć ks. dr Jarosław Sobkowiak oraz ks. dr Krzysztof Marcyński. Więcej w artykule dr Katarzyny Flader-Rzeszowskiej.

2014

 

Czy Bóg do szczęścia potrzebny? - 11 grudnia 2014 r. Temat był ujęty dość prowokacyjnie. Formuła debaty jest tak skonstruowana, aby wyjść poza wąsko pojęte ramy naukowości, próbując zmierzyć się z poruszanym tematem z punktu widzenia człowieka jako człowieka, oczywiście nie zacierając jego profesji, kompetencji i doświadczenia. Zaproszeni goście byli – jak na poruszaną tematykę – dość nietypowi. Prof. Krzysztof Meissner, światowej sławy fizyk oraz politolog, prof. Jan Grosfeld. Więcej w artykule ks. dr. Jarosława Sobkowiaka MIC.

Sochi 2014 - odkodowanie ceremonii otwarcia - 2 kwietnia 2014 r. Aula Muzyczna UKSW. Debatują: dr Katarzyna Flader-Rzeszowska - badacz sztuki, historyk teatru red. Przemysław Babiarz - dziennikarz sportowy TVP Wojciech Górecki - badacz sztuki, historyk teatru Pierwsze spotkanie poświęcone zostało ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi - próbie odszyfrowania symboli ukrytych w tym wydarzeniu. Stało się również inspiracją do otwarcia nowego cyklu spierania się o sens i odczytywania nowych kodów, w które obfituje nasza rzeczywistość.