AKTUALNOŚCI
dodano 02-03-2019
Język jako narzędzie komunikacji

dr Marta Jarosz

Uczestnicy seminarium podejmują samodzielne próby badania języka współczesnych
mediów. Mogą one być prowadzone metodami ilościowymi lub jakościowymi i dotyczyć
m.in.:
 • językowych aspektów wizerunku medialnego dziennikarzy, gwiazd i celebrytów oraz firm i różnorodnych instytucji,
 • specyfiki języka mediów tradycyjnych i tzw. nowych mediów,
 • specyfiki języka właściwego dla różnych gatunków dziennikarskich,
 • wpływu języka na odbiór treści medialnych,
 • wpływu mediów na współczesny język polski,
 • poprawności językowej w tekstach dziennikarskich,
 • języka jako narzędzia perswazji.
Literatura ogólna:
 1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.
 2. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.
 3. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
 4. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków2006.
 5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.
 6. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań1995.
 7. Polski Komitet Normalizacyjny, Przypisy bibliograficzne. Dokumenty i ich części (PN-ISO690-2), Warszawa 1999.
 8. Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania pracdyplomowych, Płock 2013.
 9. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
 10. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.
 11. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.
 12. Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnikpraktyczny, Warszawa-Łódź 1998.
 13. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich,Warszawa 1995.
 14. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne,Warszawa 2004.
 15. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2012.
 
Literatura specjalistyczna:
 • dobierana indywidualnie w zależności od podjętego tematu pracy licencjackiej.