AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Społeczeństwo komunikacyjne

dr Mateusz J. Tutak

W ramach seminarium słuchacz zdobędzie wiedzę o zasadach pisania pracy badawczej, sposobie zbierania materiałów, prowadzeniu badań empirycznych, wyciąganiu wniosków, ich interpretowaniu oraz zastosowaniu praktycznemu. Seminarium jest prowadzone według ściśle określonego kalendarza, które uwzględnia: przygotowanie rozprawy na temat naukowych zainteresowań, prezentacji pojęć z zakresu społeczeństwa komunikacyjnego, przygotowanie bibliografii, zaprezentowanie tematu pracy z opisem i wyjaśnieniem poszczególnych elementów tematu, skonstruowanie planu pracy. Do zaliczenia kolejnych semestrów seminariów konieczne jest: a) złożenie podania o zatwierdzenie tematu pracy i napisanie do niej wstępu, b) napisanie części teoretycznej pracy i przeprowadzenie badań, a następnie c) napisanie części empirycznej pracy i przygotowanie wniosków.

Na seminarium analizie teoretycznej i empirycznej poddawane będą następujące elementy rzeczywistości społecznej:

 • grupy, organizacje, instytucje, struktury i systemy społeczne;
 • komunikacja, interakcje, więzi, stosunki, zmiany i procesy społeczne;
 • role, funkcje i tożsamości społeczne.

Literatura:

 • E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.
 • J. W., Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.
 • B. Gębski, Wprowadzenie do metodologii badań społecznych. Problemy konstruowania modeli jakościowych badanych zjawisk, Warszawa 2008.
 • R. V. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012.
 • J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Łódź 2013.
 • M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006.
 • H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 • D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 • P. Siuda, Metody badań online, Bydgoszcz 2016.