AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Psychologia komunikacji

dr Błażej Szostek

Profil tematyczny zawiera się w zagadnieniach związanych z psychologią społeczną, psychologią mediów, psychologią reklamy. Przykładowe obszary zainteresowania badawczego: anatomia przekazu medialnego, artefakty pop-kultury i ich funkcja komunikacyjna, bariery w komunikacji interpersonalnej, interaktywne formy komunikowania (Internet) i ich wpływ na kształtowanie więzi społecznych, komunikacyjna funkcja przekazów niewerbalnych, komunikowanie międzykulturowe, komunikowanie wizualne, nowe media,  ocena efektywności kampanii reklamowych, ocena funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej roli mediów, struktura i funkcje wybranych programów telewizyjnych i radiowych, systemy tożsamości wizualnej i pozawizualnej; firmy wizerunek polityków i celebrytów.

Literatura:

  • Albin K., Reklama. Przekaz. Odbiór. Interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
  • Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999 .
  • Gillian R., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Lisowska M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
  • Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
  • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  • Taylor L., Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje, odbiorcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006