AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja artystyczno-medialna

ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn

W trakcie seminarium studenci uzyskują wiedzę i kompetencje wymagane na medialnym rynku pracy. Główne cele dydaktyczne skupiają się na kształceniu umiejętności w zakresie:

Kultura wizualna a w szczególności sztuka (współczesna i dawna) w komunikacji i mediach; percepcja obrazu w kulturze i mediach (antropologia obrazu); wizerunek medialny (głównie pod kątem wykorzystywania sztuk wizualnych); wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu wizerunku; obraz w internecie i TV; obraz w mediach społecznościowych; obraz w kampaniach reklamowych (w reklamie społecznej i komercyjnej); obraz a PR; fotografia dziennikarska;  kompetencje artystyczne w świecie dziennikarskim;  znajomość narzędzi i specyfiki komunikacji masowej; podstawy warsztatu dziennikarskiego, w tym tworzenie poprawnych tekstów kulturowo-medialnych, praktyczna znajomość gatunków wypowiedzi i języka mediów (prasa, radio, telewizja); stosowanie narzędzi kultury audiowizualnej i masowej; poprawne oraz skuteczne stosowania języka w piśmie (poprawność językowa); komunikacja wizualna i interpersonalna.

Metodologia jest pochodną badań i metod stosowanych w Visual Culture Studies wzbogaconych o metodę ikonologiczną Warburga i Panofsky’ego od lat z powodzeniem stosowaną przez historię sztuki.
Dzięki odpowiedniemu profilowi tematycznemu studenci mogą pełnić na rynku zarówno rolę znawców, jak i sprawnych praktyków. Liczne tematy z zakresu szeroko pojętej kultury medialnej, promocji marketingowej i komunikacji masowej oraz Visual Culture Studies stanowią doskonałe uzupełnienie wykształcenia przyszłych medioznawców. 

Literatura:

  • R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2011.
  • A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, przeł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.
  • Kiczosfery współczesności, red. W. J. Burszta, E. A. Sekuła, Warszawa 2008.
  • R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
  • Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2010.
  • Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999.
  • H. Seweryniak, K. Sitkowska, M. Robak, Kultura - Media - Teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Warszawa 2013.