AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Tematyka badań:

Kompetencja komunikacyjna, komunikacja społeczna, komunikacja religijna a media, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja zapośredniczona, natura mediów, media jako nowe środowisko życia człowieka, sztuka retoryki, retoryka w mediach, e-retoryka.

Uczestnicy seminarium zdobywają umiejętności w zakresie: metodologii badania w obszarze komunikacji społecznej, religijnej, retorycznej i medialnej. Uczą się organizować warsztat naukowy: identyfikować i charakteryzować współczesne zagadnienia z dziedziny komunikacji społecznej, religijnej, mediów i retoryki; samodzielnie formułować problemy badawcze, pytania badawcze, hipotezy. Uczą się także rozwiązywać problemy naukowe, planować etapy badawcze, wybierać narzędzia i techniki badawcze, analizować i interpretować wybrany materiał badawczy oraz dokonywać syntezy swoich naukowych poszukiwań i pracy.

Lektura:

  • Arystoteles, Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988.
  • Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, tł. O. i W. Kubińcy, M. Kacmajor, Gdańsk 2003.
  • Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012.
  • Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
  • Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Kraków 2016.
  • Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2010.
  • Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.
  • Spitzberg B., Cupach W., Handbook of Interpersonal Competence Research, New York 1989.
  • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010.
  • Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2001.