AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikowanie polityczne i media

ks. dr Rafał Leśniczak 

Obszar badawczy seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: mediatyzacja komunikowania politycznego, zagadnienia wizerunku prasowego, reklama wyborcza, analiza zawartości prasy, komunikowanie polityczne Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, middle range theories of mass communication. Tematyka seminarium odwołuje się w zasadniczej mierze do dyscypliny nauk o mediach, ale również do nauk o polityce. Procesy mediatyzacji komunikowania politycznego odzwierciedlają nowe relacje zależności między światem polityki i światem mediów. Ich właściwa interpretacja wymaga poznania logiki mediów i logiki politycznej.

Najważniejszymi teoriami średniego zasięgu, odnoszącymi się do wielowątkowej próby uchwycenia procesu zmediatyzowanego komunikowania, są: gatekeeping, teoria wartości informacji, framing, agenda-setting, Elaboration Likelihood Model, Uses and Gratifications, interakcja paraspołeczna, dyfuzja innowacji, efekt osoby trzeciej, spirala milczenia. Metodologia prac badawczych podejmowanych na seminarium licencjackim odwołuje się w zasadniczej mierze do badań empirycznych.

Podstawowe lektury:

  • B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Warszawa 2011. 
  • T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.
  • M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006.
  • S. Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice 2015.
  • Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4(47)/2011, s. 11-22.