AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Język i praktyka mediów tradycyjnych i społecznościowych

dr Milena Kindziuk

Obszar badawczy obejmuje: problem wizerunku medialnego  (prasa, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram), język artykułów prasowych, gatunki dziennikarskie w mediach, język reportażu oraz wywiadów (internet, prasa, telewizja, radio), język memów internetowych, język materiałów zamieszczanych na YouTube`ie, język audycji radiowych i telewizyjnych, język reklam w mediach, obraz Kościoła w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Literatura podstawowa:

 • Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.
 • Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.
 • Heller M., Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej, [w:] Tenże, Moralność myślenia, Tarnów 1993, s. 149-167.
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
 • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1996.
 • Skorowski H., Sitkowska K., Robak M.,  Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.
 • Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.

Lektury dodatkowe z zakresu ogólnej kultury oraz historii (wybór):

 • Jan Paweł II , Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005
 • J. Popiełuszko, Słowa do Narodu. Kazania. Modlitwy. Zapiski z lat 1980-1984, Kęty 1991.
 • A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
 • S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Bydgoszcz 1989.
 • Wybór poezji: Cz. Miłosz, Z. Herbert, J.M. Rymkiewicz, K. Wojtyła
 • Poza w/w lektura bieżącej prasy : główne pisma opiniotwórcze w Polsce.