AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja kulturowa

dr Dagmara Jaszewska

Seminarium koncentruje się na ukazywaniu roli kultury w komunikowaniu, a także przedstawia kulturowy wymiar ludzkiego komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wpływu współczesnych mediów (w tym społecznościowych) na jego charakter i specyfikę. Ważnym zagadnieniem są reprezentacje medialne zjawisk społecznych i kulturowych (z uwzględnieniem takich zjawisk, jak stereotypizacja, estetyzacja, idealizacja w świecie mediów czy też problem manipulacji) oraz porównanie ich z rzeczywistością społeczną, rekonstruowaną na podstawie naukowych (socjologicznych i antropologicznych) źródeł. Preferowaną metodą badawczą wykorzystywaną w pracach dyplomowych jest analiza zawartości, stosowana do przekazów medialnych i innych tekstów kultury (film, reklama, taniec); również analiza dyskursów medialnych. Analiza ta nakierowana jest na poszukiwanie ukrytych znaczeń, symboli oraz innych elementów kultury (normy, wartości, ideologie). Uczestnicząc w seminarium student przygotowuje się do roli dziennikarza specjalizującego się w tematyce społecznej i kulturowej (kultura, obyczaje, społeczeństwo); poznaje rzetelne (naukowe) źródła informacji o współczesnym społeczeństwie, zdobywa wiedzę o kierunkach współczesnych przemian kulturowych.

Podstawowe lektury:

  • Bauman Z., Bauman o popkulturze. Wypisy, Warszawa 2008.
  • Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów; wersja 1.1, Kraków 2004.
  • Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
  • Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, w: Media - Edukacja – Kultura, W. Skrzydlewski, S. Dylak, (red.), 2012.
  • Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.
  • Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.