AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja wizualna i edukacja medialna

dr Aleksandra Gralczyk

Seminarium licencjackie poświęcone jest komunikacji wizualnej oraz problemom edukacji medialnej.  Studenci w pracy badawczej podejmują następujące zagadnienia: percepcja obrazu w mediach (w Internecie, telewizji, mediach społecznościowych, kampaniach reklamowych), wizerunek medialny -  zwłaszcza manipulacja obrazem; pedagogika mediów, odbiór mediów przez dzieci i dorosłych, patologie mediów, zachowania człowieka a media, media a wychowanie i rodzina. Na seminarium, oprócz analizy literatury przedmiotu, studenci pracują metodami jakościowymi wykorzystywanymi podczas pisania prac dyplomowych.

Literatura obowiązkowa:

  • Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.
  • Bednarek J. (red.),  Człowiek w oblicu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.
  • Creswall J. W., Projektowanie badań naukowych,. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2016.
  • Ecco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik  dla humanistów, Warszawa 2007.
  • Sitarczyk M. (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie, Warszawa 2013.
  • Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura-Media-Teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.
  • Wimmer R. D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
  • Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopiej J., Groń K., Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, Wydawnictwo Poltext 2013.
  • Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopiej J., Groń K., Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i  w prawie, Wydawnictwo Poltext 2013.