AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Propaganda i manipulacja w mediach

dr Magdalena Butkiewicz

W ramach seminarium możliwe są badania: szeroko pojętego zjawiska manipulacji w mediach – obszarów stosowania manipulacji, wykorzystywanych narzędzi itp.; manipulacji wizerunkiem medialnym osób publicznych, m.in. polityków, gwiazd, celebrytów; manipulacji informacjami – zawartości merytorycznej, języka i konstrukcji przekazów informacyjnych publikowanych w prasie, internecie, telewizji i w radiu; technik wywierania przez media wpływu na odbiorców; manipulacji w odniesieniu do historii mediów i dziennikarstwa; propagandy medialnej w ujęciu historycznym – form, zakresu, wykorzystywanych narzędzi; współczesnych form propagandy w mediach.

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych (z szerokim wachlarzem technik badawczych). Dopuszczalne będzie też pisanie pracy metodą krytycznej analizy treści materiałów źródłowych.

Literatura obowiązkowa:

 • Almeida F., Manipulacja: w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańsk 2005.
 • Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Sopot 2016.
 • Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
 • Gackowski T., Dziedzic J., Manipulacja w mediach: media o manipulacji, Warszawa 2011.
 • Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło: o manipulacji w mediach, Lublin 2003.
 • Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2007.
 • Pratkanis A., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie propagandy na co dzień, Warszawa 2003.
 • Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.
 • Słownik wiedzy o mediach, E. Chudziński (red.), Pabianice 2009.
 • Thomson O., Historia propagandy, Warszawa 2001.
 • Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.