AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Etyka i aksjologia mediów

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak

Celem seminarium jest analiza działań szeroko pojętych mediów w aspekcie etycznym i aksjologicznym. Wyraża się to w badaniu postaw dziennikarskich w aspekcie dążenia do prawdy i adekwatności przekazu, charakteryzującego się bezstronnością i uczciwością, szacunkiem dla prywatności innych, niezależnością ze strony grup interesów, szacunkiem dla prawa i dobrych obyczajów.

W ramach seminarium podejmuje się tematy szczegółowe dotyczące potrzeby, roli i znaczenia kodeksów etycznych, regulacji etycznych w zakresie komunikowania społecznego, etycznych aspektów dyskursu dziennikarskiego, relacji etyki do prawa oraz zależności etyki zawodowej od podstawowych zasad etyki ogólnej. Podejmuje się także problematykę wpływu etyki mediów na działanie ludzi mediów. W ramach tzw. etyczności mediów podejmuje się takie zagadnienia szczegółowe jak jakość przesłania medialnego, odpowiedzialność wobec odbiorcy, funkcjonowanie wartości i antywartości w mediach (komunikowanie wartości), etyka mediów w kontekście komercjalizacji i marketingu wartości, zagadnienie etyczności w kontekście nowych mediów, etyczna odpowiedzialność odbiorców mediów.

Istotnym elementem realizacji poszczególnych tematów prac magisterskich będą badania własne prowadzone w oparciu o metodologię stosowaną w naukach społecznych.

Literatura obowiązkowa dla uczestników seminarium:

A. Metodologia badań

 • Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.
 • Wimmer R.D, Dominick J.R., Mass media. Metody badań, (WUJ, 2008).
  (lub inna ustalona z promotorem) 

B. Aksjologia i etyka

 • Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.
 • Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005.
 • Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.
 • Iłowiecki M., Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004.
 • Nowak A.W., Podmiot, system, nowoczesność, Poznań 2011.
 • Sobkowiak J.A., Godność w komunikacji: communicatio, communicare, communitas, „Studia Theologica Varsaviensia” 2003 nr 2.
 • Waszkiewicz J., Od komunikacji do wspólnoty, Wrocław 2002.