AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Public relations w social media

prof. ucz. dr hab. Monika Marta Przybysz 

Zagadnienia: public relations, zarządzanie informacją, komunikacja kryzysowa, komunikacja mobilna, aplikacje mobilne i desktopowe, media społecznościowe, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, content marketing, influencer marketing, storytelling, marketing narracyjny, crowdfunding, reklama komercyjna, reklama społeczna, kampanie społeczne, rzecznictwo prasowe, komunikacja instytucji non profit, komunikacja instytucji niekomercyjnych, etyka biznesu, CSR (corporate social responsibility), videomarketing

Warunki zaliczenia: Sem. I - prezentacja zainteresowań, obszaru poszukiwań naukowych, dookreślenie go, sformułowanie tematu i przygotowanie szkicu planu pracy oraz 1 paragrafu pracy

Sem. II - konspekt pracy magisterskiej i napisanie 1 rozdziału pracy; Sem III - drugi i trzeci rozdział pracy magisterskiej; Semestr ostatni -  ostateczna wersja pracy magisterskiej

Literatura obowiązkowa:

  • Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.
  • Flores S.E., Sfejsowani, Warszawa 2016.
  • Gackowski T., Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, Warszawa 2011.
  • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.
  • Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2012
  • Maushart S., E-migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizji, Kraków 2016.
  • Miotk A., Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Lublin 2016.
  • Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura - media - teologia : metodyka pisania prac dyplomowych, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013.
  • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010.
  • Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 2016.