AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Teologia środków społecznego przekazu. Media audiowizualne

prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Problematyka badawcza, podejmowana na seminarium magisterskim, dotyczy wielorakich form przekazów medialnych, najczęściej audiowizualnych, analizowanych w perspektywie katolickiej doktryny medialnej. Poświęcona jest więc także badaniu działalności katolickich instytucji medialnych ( np. pism, rozgłośni radiowych ).

Najszerszy i najobszerniejszy zakres podejmowanych badań seminaryjnych stanowi jednak analiza rozmaitych  utworów kinematograficznych, a więc filmów fabularnych,  seriali, a także ( m. in. rozrywkowych ) programów telewizyjnych, analizowanych jako specyficzne przekazy medialne. W tym obszarze badań mieszczą się również analizy audiowizualnych przekazów muzycznych ( tzw. videoklipów ) oraz ( rzadziej ) spotów reklamowych.

Stosowana specyficzna metoda badawcza, charakterystyczna dla tego seminarium, różni się zarówno od analiz filmoznawczych, jak i kulturoznawczych ( w tym i od teologii kultury ), gdyż łączy refleksję medioznawczą z teologiczną w obszarze badania szeroko pojętych uwarunkowań oraz kontekstów analizowanych fenomenów kulturowych jako przekazów medialnych.

Literatura:

  • Adamski A., Łęcicki G., Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji  naukowej o środkach społecznego przekazu, „Studia Medioznawcze”, nr 1 ( 64 ) 2016.
  • Adamski A., Łęcicki G., Teologia mediów i komunikacji - na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, „ Studia Medioznawcze”, nr 2 ( 65 ), 2016.
  • Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014.
  • Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II,  Warszawa 2013.
  • Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.