AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja w Web 2.0

ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch 

Nowe systemy komunikacji znacząco różnią się od klasycznych. Strony WWW, blogi, Facebook, Twitter, YouTube i kolejne, coraz to nowe media społecznościowe, są powszechnie używane - zwłaszcza przez młodych. Stale rozwijają się funkcjonalności social media. To wszystko daje ogromne wprost możliwości prowadzenia dialogu pomiędzy internautami oraz użytkownikami aplikacji społecznościowych. Ów proces komunikacji w Sieci 2.0 jest analizowany i naukowo opisywany w pracach dyplomowych redagowanych przez studentów zainteresowanych tą tematyką.

Seminarium dyplomowe ma na celu w początkowej fazie (1. semestr): zapoznać z podstawami komunikacji w Web 2.0, przygotować studentów do pisania prac naukowych, pomóc w sformułowaniu tematu pracy magisterskiej i w wyborze odpowiedniej dla niego bibliografii. W tym czasie studenci zapoznają się z podstawową literaturą dotyczącą komunikacji w Internecie i funkcjonowaniem mediów społecznościowych oraz przygotowują na zakończenie semestru jeden naukowy artykuł na określony temat (objętość tekstu: od 20 tys. do 25 tys. znaków). Kolejne trzy semestry są poświęcone redagowaniu rozdziałów pracy magisterskiej (po 1 rozdziale na semestr) oraz zapoznawaniu się z najnowszą literaturą przedmiotu.

Lektury omawiane na seminarium:

  • Burgess J., Green J., YouTube, Warszawa 2011.
  • Flores S. E., Sfejsowani, Warszawa 2017.
  • Goban-Klas T., Wartki nurt mediów, Kraków 2011.
  • Kloch J., Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013.
  • Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.
  • Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
  • Mistewicz E., Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach, Warszawa 2014.
  • Rettberg J. W.,  Blogowanie, Warszawa 2012.
  • Tapscott D.,  Williams A. D., Makrowikinomia, Warszawa 2011.

Ww. lektury nie obejmują literatury dotyczącej poszczególnych prac dyplomowych pisanych na seminarium.