AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Edukacja i profesjonalizacja medialna

prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki 

Seminarium obejmuje współczesne zagadnienia związane z edukacją i profesjonalizacją medialną - wyodrębnianiem się nowych zawodów medialnych. Jego cechą charakterystyczną jest stosowanie metodologii jakościowej w pracach dyplomowych, zwłaszcza metody wywiadu pogłębionego. Jest zorientowane na badanie grup audytoryjnych i profesjonalnych. Szczególnym obszarem zainteresowań seminarzystów są zagadnienia związane ze współczesnym medioznawstwem sportowym. Obecnie zajmujemy się również analizą jakościową filmów i seriali telewizyjnych jako przekazów medialnych.

Literatura:

  • Cisek S., 2010, Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku, „Przegląd Biblioteczny” 78, nr 3: 273-284.
  • Drzewiecki P., 2021, Medioznawstwo sportowe, Warszawa.
  • Łęcicki G., 2017, Analiza filmu jako przekazu medialnego w świetle teologii środków społecznego przekazu, w: G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Warszawa: 9-48.
  • Taylor L., Willis A., 2006, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, M. Król (tłum.), Kraków.
  • Wimmer R. D., Dominick J. R., 2008, Mass media. Metody badań, T. Karłowicz (tłum.), Kraków.

Prace dyplomowe