AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Edukacja i profesjonalizacja medialna

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki 

Seminarium obejmuje współczesne zagadnienia związane z edukacją i profesjonalizacją medialną - wyodrębnianiem się nowych zawodów medialnych. Jego cechą charakterystyczną jest stosowanie metodologii jakościowej w pracach dyplomowych, zwłaszcza metody wywiadu pogłębionego. Jest zorientowane na badanie grup audytoryjnych i profesjonalnych. Szczególnym obszarem zainteresowań seminarzystów są zagadnienia związane ze współczesnym medioznawstwem sportowym.

Literatura:

  • Kulczycki E., 2013, Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących, Poznań, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf (dostęp: 10 marca 2020).
  • Liśkiewicz T., Liśkiewicz G., 2014, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego, Łódź.
  • Piotrowski D. M., 2009, Zotero - naukowe narzędzie nowej generacji, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2, nr 1: 135-146.
  • Stępień K., 2015, W stronę bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych Zotero, „Folia Bibliologica” 55: 183-192.
  • Wimmer R. D., Dominick J. R., 2008, Mass media. Metody badań, T. Karłowicz (tłum.), Kraków.

Prace dyplomowe