AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Edukacja i profesjonalizacja medialna

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki 

Seminarium dyplomowe poświęcone współczesnym problemom edukacji i profesjonalizacji medialnej. Seminarium obejmuje współczesne zagadnienia związane z edukacja i profesjonalizacją medialną - wyodrębnianiem się nowych zawodów medialnych. Jego cechą charakterystyczną jest stosowanie metodologii jakościowej w pracach dyplomowych, zwłaszcza techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych. Jest zorientowane na badanie grup audytoryjnych i profesjonalnych.

Literatura:

  • Betlej, A. (2017). Edukacja medialna w społeczeństwie sieci. Edukacja-Technika-Informatyka, 8(4), 309-314.
  • Galor, A., Jóźwiak, Z., Kujawski, A., & Wiśnicki, B. (2009). Przewodnik pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Naukowe AM, Szczecin.
  • Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 30-51.
  • Soczyński, S. (2012). Komunikacyjna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych. Studia Socialia Cracoviensia, 4(2 (7)), 75-90.
  • Stunża, G. (2014). Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania. NGOteka.

Prace dyplomowe