AKTUALNOŚCI
dodano 11-06-2017
Program studiów 2. st. Komunikacja medialno-marketingowa
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 2. stopnia (magisterskie). Profil ogólnoakademicki. Specjalność: komunikacja medialno-marketingowa. Wykaz modułów i przedmiotów realizowanych podczas studiów.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (OBOWIĄZKOWE)

Blok komunikacyjno-kulturowy
 • Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku 
 • Pragmatyka językowa
 • Prezentacje i wypowiedzi publiczne
 • Kultura polityczna 
 • Komunikacja i dialog kulturowy
Blok aksjologiczno-prawny
 • Prawo mediów i własności intelektualnej
 • Współczesne wyzwania etyki mediów
 • Etyka w biznesie i PR
Blok medioznawczy
 • Psychologia społeczna i teorie komunikowania
 • Edukacja medialna 
 • Współczesne media a ekonomia
 • Komunikacja w mediach społecznościowych 
 • Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego
Blok PR i marketing
 • Reklama i marketing
 • Public relations 
 • Metodologia badań społecznych i marketingowych
 • Kreowanie marki
 • PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych 
Blok biznes i zarządzanie
 • Zarządzanie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Planowanie i tworzenie strategii rozwoju
SPECJALIZACJE
(DO WYBORU 2. Z 4.)
 
Specjalizacja Rzecznictwo prasowe
 • Biuro prasowe i komórka PR
 • Crisis management
 • Warsztaty z mikrofonem i kamerą
 • Teksty i materiały public relations
Specjalizacja infobrokerska
 • Informacja a prawo (autorskie, prawo o dostępie do informacji, prasowe, prawa majątkowe)
 • Research, selekcja i ocena jakości informacji
 • Źródła i bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie informacją i prezentacja informacji 
Specjalizacja Marketing i PR sektora medycznego
 • PR w Ochronie zdrowia
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Analiza i redakcja tekstów medycznych (czasopisma, ulotki, teksty marketingowe itp.) - copywriting medyczny
 • Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
Specjalizacja E-public relations 
 • PR w social media 
 • Blogi i mikroblogi w PR
 • Relacje inwestorskie
 • Zarządzanie projektami w Internecie
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
 
TRANSLATORIUM
 • Intercultural communication
 • Media Convergence and Mobility
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 
 • Zasady planowania mediów
 • Formy i gatunki dziennikarskie w Internecie
 • Zarządzanie projektami 
 • Media w świecie analogowym i cyfrowym
 • Krytyczna interpretacja przekazów audiowizualnych
 • Techniki kreatywne w reklamie 
 • Zarządzanie międzykulturowe  
PRAKTYKI STUDENCKIE