AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Program studiów 2. st. Komunikacja medialno-marketingowa
Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 2. stopnia (magisterskie). Profil ogólnoakademicki. Specjalność: komunikacja medialno-marketingowa.

Przedmioty obowiązkowe dla studentów 

Blok: Podstawy dziennikarstwa

 • Gatunki i formy dziennikarstwa - pragmatyka języka dziennikarskiego – test kompetencji z języka polskiego
 • Prezentacje i wypowiedzi publiczne - retoryka i erystyka dziennikarska
 • Dylematy zawodu dziennikarza w aspekcie prawnym
 • Etyczne dylematy zawodu dziennikarskiego

Blok: Komunikologia

 • Podstawy i funkcjonowanie systemów medialnych
 • Komunikacja w mediach
 • Hermeneutyka dziennikarska
 • Profesjonalizacja medialna

Blok: Strategia mediów

 • Reklama i marketing medialny
 • Public relations strategiczne
 • Metodologia badań marketingowych
 • Strategiczne zarządzanie marką

Blok: Analiza mediów 

 • Analiza zawartości mediów
 • Analiza zawartości mediów - prasa i internet
 • Analiza zawartości mediów - media wizualne
 • Analiza zawartości mediów - media audiowizualne

Inne zajęcia obowiązkowe

 • Badania medioznawcze
 • Badania medioznawcze - ćwiczenia do wykładu
 • Seminarium magisterskie
 • Translatorium w języku angielskim - poziom B2+
 • Wykład ogólnouczelniany zakresu nauk humanistycznych
 • Praktyki zawodowe

Zajęcia fakultatywne dla studentów wliczane do punktów ECTS

 • Język polski akademicki dla cudzoziemców
 • Wykład do wyboru z zakresu rzecznictwa prasowego i e-public relations
 • Wykład do wyboru z zakresu informacji medialnej
 • Wykład do wyboru z zakresu prakseologii
 • Wykład do wyboru z zakresu cywilizacji medialnej
 • Wykład do wyboru z zakresu komunikologii i medioznawstwa

Przedmioty do wyboru - 2 z 4 bloków

Blok: Rzecznictwo prasowe i e-public relations

 • Biuro prasowe i komórka PR
 • Warsztat rzecznika prasowego - zarządzanie kryzysowe
 • PR w social media
 • Warsztat public relations - relacje inwestorskie 

Blok: Informacja medialna

 • Społeczeństwo informacyjne w aspekcie prawnym
 • Research, selekcja i ocena jakości informacji
 • Źródła i bezpieczeństwo informacji
 • Tworzenie i prezentacja informacji

Blok: Prakseologia 

 • Prakseologia mediów
 • Warsztaty z mikrofonem i kamerą
 • Blogosfera
 • Teksty i materiały medialne

Blok: Cywilizacja medialna 

 • Rola i znaczenie mediów w społeczeństwie
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia
 • Bioetyczne dylematy komunikacyjne
 • Psychologia mediów

 

Do pobrania: