AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Program studiów 2. st. Komunikacja medialno-marketingowa
Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 2. stopnia (magisterskie). Profil ogólnoakademicki. Specjalność: komunikacja medialno-marketingowa.

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE DLA STUDENTÓW

Blok komunikacyjno-kulturowy
 • Pragmatyka językowa
 • Prezentacje i wypowiedzi publiczne

Blok aksjologiczno-prawny

 • Prawo mediów i własności intelektualnej
 • Etyka w biznesie i PR
Blok medioznawczy
 • Współczesne media a ekonomia
 • Komunikacja w mediach społecznościowych 
 • Monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego
Blok PR i marketing
 • Reklama i marketing
 • Public relations strategiczne
 • Metodologia badań społecznych i marketingowych
 • Kreowanie marki
 • PR i marketing w instytucjach kultury, pozarządowych i samorządach lokalnych 
Blok biznes i zarządzanie
 • Podstawy zarządzania dla dziennikarzy
 • Podstawy przedsiębiorczości dla dziennikarzy
 • Warsztat dziennikarsko-medialny - planowanie i tworzenie strategii rozwoju
Inne
 • Test kompetencji z języka polskiego
 • Warsztat dziennikarski i medialny - zarządzanie projektami
 • Badania wizerunku prasowego organizacji
 • Badania i projekty w praktyce dziennikarskiej i medialnej
 • Translatorium: MOJO, Media Convergence and Mobility
 • Wykład ogólnouczelniany
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium magisterskie
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTÓW 
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane /np. Modelowanie systemów internetowych
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane /np. Techniki kreatywne w reklamie
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane / np. Teoretyczne i praktyczne aspekty mediatyzacji polityki
 • Wykład monograficzny
GRUPA ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH/SPECJALIZACJE (DO WYBORU 2. Z 3.)
 
Specjalizacja Rzecznictwo prasowe
 • Biuro prasowe i komórka PR
 • Warsztat rzecznika prasowego - zarządzanie kryzysowe
 • Warsztaty z mikrofonem i kamerą
 • Teksty i materiały public relations
Specjalizacja infobrokerska
 • Informacja a prawo (autorskie, prawo o dostępie do informacji, prasowe, prawa majątkowe)
 • Research, selekcja i ocena jakości informacji
 • Źródła i bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie informacją i prezentacja informacji
Specjalizacja e-public relations 
 • PR w social media
 • Blogi i mikroblogi w PR
 • Warsztat public relations - relacje inwestorskie
 • Zarządzanie projektami w Internecie
Do pobrania: