OLIMPIADY MEDIALNE
Szkolne olimpiady w Polsce, których partnerem jest Instytut.

   

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki). Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Więcej informacji pod adresem http://owm.id.uw.edu.pl/

Osoby odpowiedzialne z ramienia Instytutu: dr Małgorzata Laskowska, ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC.

 

   

 

Olimpiada Medialna

 

Do udziału w Olimpiadzie Medialnej, czyli konkursie wiedzy i umiejętności związanych z mediami, Fundacja Nowe Media, wspólnie z partnerami naukowymi, Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.

Więcej informacji pod adresem http://olimpiada-medialna.edu.pl/

Osoba odpowiedzialna z ramienia Instytutu: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Wiceprzewodniczący ds. programowych Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej.

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jej organizatorem jest Filmoteka Narodowa. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych. Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi.

Więcej informacji na specjalnej podstronie Filmoteki Narodowej.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Instytutu: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

 

 

Olimpiada Cyfrowa

 

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Więcej informacji na https://olimpiadacyfrowa.pl/

Osoba odpowiedzialna z ramienia Instytutu: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW