PRACOWNICY
Naukowo-dydaktyczni Instytutu.

PROFESOROWIE
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW
dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

ADIUNKCI
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka (1/2 etatu)
dr Magdalena Butkiewicz
dr Ewa K. Czaczkowska (1/2 etatu)
dr Aleksandra Gralczyk
dr Marta Jarosz
dr Milena Kindziuk
dr Małgorzata Laskowska
ks. dr Rafał Leśniczak
dr Piotr Łuczuk
ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC
dr Anna Miotk
dr Paweł Piotr Płatek
dr Tomasz Płonkowski
dr Marek Robak
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC
ks. dr hab. Krzysztof Stępniak
 
ASYSTENCI
dr Kinga Cybulska
mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
mgr Kamil Goral
mgr Tomasz Knecht
dr Mateusz Kot
 
INSTRUKTOR
mgr Ryszard Romanowski 
  
WYKŁADOWCY - UMOWA ZLECENIE
dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz
mgr Jędrzej Dudkiewicz
mgr Marta Dzienkiewicz
mgr Monika Florek-Mostowska
mgr Marcin Grudzień
dr Barbara Jacennik
mgr Paweł Jeż
dr Tomasz Karpowicz
mgr Waldemar Kompała
dr Marcin Koszowy
mgr Jan Kowalski
dr Izabela Książkiewicz
dr Witold Pasek
mgr Katarzyna Sitnik
dr hab. Tomasz Słomka
dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
mgr Marzena Strąk
mgr Marek Stołowski
dr Karolina Świrska-Czałbowska
mgr Piotr Ufnal
 
DOKTORANCI
mgr Magdalena Jeżak-Śmigielska
ks. mgr lic. Ronald Kasowski
mgr Monika Lender-Gołębiowska
ks. mgr Maciej Makuła
mgr Klaudia Rosińska
mgr lic. Agnieszka Siarkiewicz
mgr lic. Łukasz Traczyk
ks. mgr lic. Łukasz Wiśniewski MIC
 
POZOSTALI PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO
I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW 
ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW 
ks. dr hab. Grzegorz Bachanek
dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska
dr Dagmara Jaszewska
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW
ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
ks. dr Mirosław Mejzner
ks. dr hab. Norbert Mojżyn
ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
dr Błażej Szostek
dr Mateusz Tutak
dr Dominika Żukowska-Gardzińska