AKTUALNOŚCI
dodano 11-06-2017
Program studiów 1. st. Komunikacja medialno-kulturowa
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 1. stopnia (licencjackie). Profil praktyczny. Specjalność: komunikacja medialno-kulturowa. Wykaz modułów i przedmiotów realizowanych podczas studiów.

 MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

 • Podstawy prawa dla dziennikarzy
 • Historia Polski XX wieku
 • Historia mediów i dziennikarstwa
 • Gatunki dziennikarskie
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Public relations
 • Nauki o komunikowaniu
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
 • Kościół katolicki na świecie i w Polsce
 • Metodologia ilościowa i jakościowa w badaniach mediów
 • Wstęp do filozofii
 • Prawo mediów
 • Media w Polsce
 • Systemy medialne na świecie
 • Elementy socjologii i antropologii rodziny
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • Kultura języka dziennikarskiego
 • Wstęp do socjologii
 • Zarys historii Kościoła
 • Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
 • Współczesne systemy polityczne
 • Ekonomia dla dziennikarzy
 • Introdukcja biblijna dla dziennikarzy
 • Stylistyka języka dziennikarskiego
 • Człowiek podmiotem moralności
 • Katolicka Nauka Społeczna
MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW ZE SPECJALNOŚCI
 • Wiedza o kulturze
 • Kompetencje kulturowe i artystyczne dla dziennikarzy
 • Podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Analiza bieżących wydarzeń kulturalnych
 • Zarys historii kultury materialnej
 • Komunikacja kulturowa
 • Retoryka i erystyka
 • Polityka kulturalna
 • Warsztaty umiejętności czytania i interpretowania "tekstów" kulturowych
 • Sacrum i sztuka
 • Socjologia religii
 • Historia sztuki
 • Estetyzacja w kulturze
 • Historia teatru
 • Cyberkultura
 • Krytyka teatralna
MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ ZE SPECJALIZACJI
(2. Z 10. SPECJALIZACJI DO WYBORU)
 
Specjalizacja prasowa
 • Artykuł i wywiad prasowy
 • Sztuka reportażu
 • Prasa lokalna i regionalna
 • Warsztaty wydawniczo-redakcyjne

Specjalizacja radiowa

 • Warsztat reportera i prezentera radiowego
 • Formy dokumentalne w radiu
 • Formy multimedialne w radiu i podcasty radiowe
Specjalizacja telewizyjna
 • Warsztat korespondenta i reportera TV
 • Formy dokumentalne w telewizji
 • Warsztat prezentera TV

Specjalizacja internetowa

 • Wstęp do projektowania internetowego
 • Podstawy webmasteringu
 • Architektura systemów internetowych
 • Programowanie internetowe
Specjalizacja reklamowa
 • Promocja produktu
 • Zachowania konsumenckie i strategia reklamowa
 • Język reklamy
 • Komunikacja marketingowa w Internecie
Specjalizacja PR
 • Materiały i teksty w public relations
 • Crisis management
 • Budowanie relacji z klientami i liderami opinii
 • Strategia, planowanie i mierzenie skuteczności w PR
Specjalizacja grafika komputerowa i fotografia prasowa
 • Fotografia prasowa
 • Projektowanie graficzne
 • Warsztaty DTP 
Specjalizacja edukacyjno-medialna
 • Techniki kreatywne w mediach i edukacji
 • Dziennikarstwo popularnonaukowe
 • Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych
 • E-learning i multimedia w kształceniu
Specjalizacja kultury artystycznej
 • Kultura słowa 
 • Dzieła sztuki w komunikacji medialno-kulturowej
 • Kultura wizualna w dziennikarstwie
Specjalizacja social media i marketing mobilny
 • Nowa komunikacja
 • Sieciowa gospodarka
 • Organizacja działań w mediach społecznościowych
 • Marketing mobilny
MODUŁ LEKTORATY SEMINARIA I INNE
 • Lektorat języka nowożytnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informacyjne mediów
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia fakultatywne ze specjalności/ Kościół a polityka
 • Zajęcia fakultatywne ze specjalności/Nowe technologie w misji Kościoła
 • Praktyki studenckie