AKTUALNOŚCI
dodano 11-06-2017
Program studiów 1. st. Dziennikarstwo ogólne
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 1. stopnia (licencjackie). Profil praktyczny. Specjalność: dziennikarstwo ogólne. Wykaz modułów i przedmiotów realizowanych podczas studiów.
MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
 • Podstawy prawa dla dziennikarzy
 • Historia Polski XX wieku
 • Historia mediów i dziennikarstwa
 • Gatunki dziennikarskie
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Public relations
 • Nauki o komunikowaniu
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
 • Kościół katolicki na świecie i w Polsce
 • Metodologia ilościowa i jakościowa w badaniach mediów
 • Wstęp do filozofii
 • Prawo mediów
 • Media w Polsce
 • Systemy medialne na świecie
 • Elementy socjologii i antropologii rodziny
 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • Kultura języka dziennikarskiego
 • Wstęp do socjologii
 • Zarys historii Kościoła
 • Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
 • Współczesne systemy polityczne
 • Ekonomia dla dziennikarzy
 • Introdukcja biblijna dla dziennikarzy
 • Stylistyka języka dziennikarskiego
 • Człowiek podmiotem moralności
 • Katolicka Nauka Społeczna
MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW ZE SPECJALNOŚCI
 • Krytyczny odbiór przekazów medialnych
 • Informacja i komentarz dziennikarski
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
 • Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
 • Rzecznictwo prasowe
 • Zintegrowany marketing medialny
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Podstawy dziennikarstwa radiowego
 • Apologia i dziennikarstwo
 • Podstawy dziennikarstwa telewizyjnego
 • Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Podstawy layoutu prasowego
 • Komunikacja norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym
MODUŁ OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ ZE SPECJALIZACJI
(2. Z 10. SPECJALIZACJI DO WYBORU)
 
Specjalizacja prasowa
 • Artykuł i wywiad prasowy
 • Sztuka reportażu
 • Prasa lokalna i regionalna
 • Warsztaty wydawniczo-redakcyjne

Specjalizacja radiowa

 • Warsztat reportera i prezentera radiowego
 • Formy dokumentalne w radiu
 • Formy multimedialne w radiu i podcasty radiowe
Specjalizacja telewizyjna
 • Warsztat korespondenta i reportera TV
 • Formy dokumentalne w telewizji
 • Warsztat prezentera TV

Specjalizacja internetowa

 • Wstęp do projektowania internetowego
 • Podstawy webmasteringu
 • Architektura systemów internetowych
 • Programowanie internetowe
Specjalizacja reklamowa
 • Promocja produktu
 • Zachowania konsumenckie i strategia reklamowa
 • Język reklamy
 • Komunikacja marketingowa w Internecie
Specjalizacja PR
 • Materiały i teksty w public relations
 • Crisis management
 • Budowanie relacji z klientami i liderami opinii
 • Strategia, planowanie i mierzenie skuteczności w PR
Specjalizacja grafika komputerowa i fotografia prasowa
 • Fotografia prasowa
 • Projektowanie graficzne
 • Warsztaty DTP 
Specjalizacja edukacyjno-medialna
 • Techniki kreatywne w mediach i edukacji
 • Dziennikarstwo popularnonaukowe
 • Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych
 • E-learning i multimedia w kształceniu
Specjalizacja kultury artystycznej
 • Kultura słowa 
 • Dzieła sztuki w komunikacji medialno-kulturowej
 • Kultura wizualna w dziennikarstwie
Specjalizacja social media i marketing mobilny
 • Nowa komunikacja
 • Sieciowa gospodarka
 • Organizacja działań w mediach społecznościowych
 • Marketing mobilny
MODUŁ LEKTORATY SEMINARIA I INNE
 • Lektorat języka nowożytnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informacyjne mediów
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia fakultatywne ze specjalności/ Kościół a polityka
 • Zajęcia fakultatywne ze specjalności/Nowe technologie w misji Kościoła
 • Praktyki studenckie