AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Program studiów 1. st. Dziennikarstwo ogólne
Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 1. stopnia (licencjackie). Profil praktyczny. Specjalność: dziennikarstwo ogólne.
 • Gatunki dziennikarskie
 • Edukacyjne wyzwania technologii medialnych
 • Technologie informacyjne mediów
 • Savoir-vivre i etykieta dziennikarza
 • Systemy medialne na świecie
 • Historia Polski XX i XXI wieku dla dziennikarzy
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
 • Teorie komunikowania
 • Teorie komunikowania - ćwiczenia do wykładu
 • Mediatyzacja religii
 • Media w Polsce
 • Media w Polsce - ćwiczenia do wykładu
 • Warsztat kompetencji języka dziennikarskiego
 • Kultura i techniki studiowania
 • Prawo autorskie i prasowe
 • Prawo autorskie i prasowe - ćwiczenia do wykładu
 • Historia mediów i dziennikarstwa
 • Idee i ideologie w dyskursie medialnym
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Metodologia badań medioznawczych
 • Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
 • Kultura języka dziennikarskiego
 • Wybrane współczesne problemy społeczne w mediach
 • Wybrane współczesne problemy społeczne w mediach - ćwiczenia do wykładu
 • Wiedza o ustroju państwowym i politycznym Polski dla dziennikarzy
 • Ekonomia dla dziennikarzy
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Media a polityka - współczesne systemy polityczne
 • Komunikowanie interpersonalne
 • Komunikowanie interpersonalne - ćwiczenia do wykładu
 • Stylistyka języka dziennikarskiego
 • Wychowanie fizyczne
 • Człowiek i poznanie moralne - kognitywistyka komunikacji
 • Obraz medialny instytucji życia społecznego
 • Lektorat języka nowożytnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Język polski akademicki dla cudzoziemców
 • Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych
Przedmioty ze specjalności dziennikarstwo ogólne
 • Krytyczny odbiór przekazów medialnych
 • Informacja i komentarz dziennikarski
 • Analiza medialna bieżących
 • wydarzeń w Polsce i na świecie
 • Zintegrowany marketing medialny
 • Dziennikarstwo agencyjne
 • Rzecznictwo prasowe
 • Podstawy layoutu prasowego
 • Analiza normatywnych dokumentów medialnych Kościoła
 • Podstawy dziennikarstwa radiowego
 • Podstawy dziennikarstwa telewizyjnego
 • Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Analiza normatywnych dokumentów medialnych - kodeksy etyczne
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Komunikacja norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym
Przedmioty ze specjalizacji - 2 z 10 specjalizacji do wyboru 
 
Specjalizacja prasowa
 • Artykuł i wywiad prasowy
 • Sztuka reportażu
 • Prasa lokalna i regionalna
 • Warsztaty wydawniczo-redakcyjne
Specjalizacja radiowa
 • Warsztat reportera i prezentera radiowego I
 • Warsztat reportera i prezentera radiowego II
 • Formy dokumentalne w radiu
 • Formy multimedialne w radiu i podcasty radiowe
Specjalizacja telewizyjna
 • Warsztat korespondenta i reportera TV I
 • Warsztat korespondenta i reportera TV II
 • Formy dokumentalne w telewizji
 • Warsztat prezentera TV
Specjalizacja internetowa
 • Wstęp do projektowania internetowego
 • Podstawy webmasteringu
 • Architektura systemów internetowych
 • Programowanie internetowe
Specjalizacja reklamowa
 • Promocja produktu
 • Zachowania konsumenckie i strategia reklamowa
 • Język reklamy
 • Komunikacja marketingowa w Internecie
Specjalizacja PR
 • Materiały i teksty w public relations
 • Crisis management
 • Budowanie relacji z klientami i liderami opinii
 • Strategia, planowanie i mierzenie skuteczności w PR
Specjalizacja grafiki komputerowej i fotografii prasowej
 • Fotografia prasowa
 • Projektowanie graficzne
 • Warsztaty DTP I
 • Warsztaty DTP II
Specjalizacja edukacyjno-medialna
 • Techniki kreatywne w mediach i edukacji
 • Dziennikarstwo popularnonaukowe
 • Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych
 • E-learning i multimedia w kształceniu
Specjalizacja kultury artystycznej
 • Kultura słowa I
 • Kultura słowa II
 • Dzieła sztuki w komunikacji medialno-kulturowej
 • Kultura wizualna w dziennikarstwie
Specjalizacja social media i marketing mobilny
 • Nowa komunikacja
 • Sieciowa gospodarka
 • Organizacja działań w mediach społecznościowych
 • Marketing mobilny 
Do pobrania: