AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Program studiów 1. st. Dziennikarstwo ogólne
Wykaz przedmiotów realizowanych podczas studiów. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia 1. stopnia (licencjackie). Profil praktyczny. Specjalność: dziennikarstwo ogólne.
PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE
 • Gatunki dziennikarskie
 • Edukacyjne wyzwania technologii medialnych
 • Technologie informacyjne mediów
 • Public relations
 • Systemy medialne na świecie 
 • Historia Polski XX i XXI wieku dla dziennikarzy
 • Podstawy etyki dziennikarskiej 
 • Nauki o komunikowaniu
 • Medialny obraz Kościoła katolickiego 
 • Media w Polsce 
 • Media w Polsce - ćwiczenia do wykładu
 • Warsztat kompetencji języka dziennikarskiego
 • Kultura i techniki studiowania
 • Uwarunkowania prawne zawodu dziennikarza
 • Prawo mediów
 • Historia mediów i dziennikarstwa 
 • Wstępne zagadnienia filozoficzne dla dziennikarzy
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Metodologia badań medioznawczych 
 • Edycja i obieg dokumentów elektronicznych
 • Kultura języka dziennikarskiego
 • Socjologiczno-antropologiczny obraz rodziny w dyskursie medialnym
 • Badania socjologiczne w pracy dziennikarza
 • Wiedza o ustroju państwowym i politycznym Polski dla dziennikarzy
 • Ekonomia dla dziennikarzy
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Chrześcijaństwo - rzeczywistość i obraz medialny
 • Media a polityka - współczesne systemy polityczne
 • Strategie komunikacyjne i perswazyjne w Biblii
 • Stylistyka języka dziennikarskiego
 • Człowiek i poznanie moralne - kognitywistka komunikacji
 • Katolicka Nauka Społeczna dla dziennikarzy
 • Udział w badaniach i projektach naukowych
 • Praktyki studenckie
 • Lektorat języka nowożytnego  
 • Wychowanie fizyczne  
 • Seminarium dyplomowe
ZAJĘCIA DO WYBORU PRZEZ STUDENTA
 • Język polski akademicki dla cudzoziemców
 • Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych
 • Wykłady monograficzne
 • 1 z 3 specjalności: Dziennikarstwo ogólne/Komunikacja medialno-kulturowa/Komunikacja medialno-religijna
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane specjalizacji z zakresu: Kościół, media, polityka
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane specjalizacji z zakresu: Fenomeny współczesnej kultury medialnej
 • Zajęcia fakultatywne dedykowane specjalizacji z zakresu Warsztatu dziennikarskiego
 • 2 z 10 bloków praktycznych zajęć opisanych poniżej
SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO OGÓLNE
 • Krytyczny odbiór przekazów medialnych
 • Informacja i komentarz dziennikarski
 • Analiza medialna bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie
 • Zintegrowany marketing medialny
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
 • Rzecznictwo prasowe
 • Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Podstawy layoutu prasowego
 • Apologia i dziennikarstwo
 • Podstawy dziennikarstwa radiowego 
 • Podstawy dziennikarstwa telewizyjnego
 • Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Komunikacja norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym
 
SPECJALIZACJE
 
Prasa
 • Artykuł i wywiad prasowy
 • Sztuka reportażu
 • Prasa lokalna i regionalna
 • Warsztaty wydawniczo-redakcyjne

Radio

 • Warsztat reportera i prezentera radiowego
 • Formy dokumentalne w radiu
 • Formy multimedialne w radiu i podcasty radiowe
Telewizja
 • Warsztat korespondenta i reportera TV
 • Formy dokumentalne w telewizji
 • Warsztat prezentera TV

Internet

 • Wstęp do projektowania internetowego
 • Podstawy webmasteringu
 • Architektura systemów internetowych
 • Programowanie internetowe
Reklama
 • Promocja produktu
 • Zachowania konsumenckie i strategia reklamowa
 • Język reklamy
 • Komunikacja marketingowa w Internecie
PR
 • Materiały i teksty w public relations
 • Crisis management
 • Budowanie relacji z klientami i liderami opinii
 • Strategia, planowanie i mierzenie skuteczności w PR
Grafika komputerowa i fotografia prasowa
 • Fotografia prasowa
 • Projektowanie graficzne
 • Warsztaty DTP 
Edukacja medialna
 • Techniki kreatywne w mediach i edukacji
 • Dziennikarstwo popularnonaukowe
 • Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych
 • E-learning i multimedia w kształceniu
Kultura artystyczna
 • Kultura słowa 
 • Dzieła sztuki w komunikacji medialno-kulturowej
 • Kultura wizualna w dziennikarstwie
Social media i marketing mobilny
 • Nowa komunikacja
 • Sieciowa gospodarka
 • Organizacja działań w mediach społecznościowych
 • Marketing mobilny
 

 

Do pobrania: