AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Karolina Świrska-Czałbowska

 

dr Karolina Świrska-Czałbowska - mgr socjologii, dr nauk o organizacji i zarządzaniu. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Centrum Europejskim UW, stypendystka MEN, Prezydenta Miasta, Collegium Invisibile oraz kilku niemieckich uniwersytetów.

 

W marcu 2016 wzięła udział w International Week of the Institute for Safety and Security Management na University of Applied Sciences w Utrechcie w Holandii. Prowadzi zajęcia z zakresu: organizacji i zarządzania - w tym w ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, socjologii ogólnej i socjologii organizacji, integracji europejskiej, budżetu Unii Europejskiej, globalizacji i jej wymiaru społeczno-ekonomicznego.

 

Zajęcia ze studentami prowadziła także w formie e-learningu, jak również w formie nagrań w studiu telewizyjnym. Jest autorką ponad 20-stu artykułów o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym- m.in. w „Polis - piśmie o sztuce życia publicznego”, kwartalniku „Studia europejskie”, raporcie INE PAN, „Problemach zarządzania”, Magazynie Niezależnych Publicystów „Unia i Polska”, również „Tygodniku Powszechnym” i „Arcanach”.