AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Tomasz Płonkowski

 

dr Tomasz Płonkowski - specjalizuje się w komunikacji społecznej, socjologii kultury, kulturoznawstwie, badaniach, społecznych, public relations, rynku i kultury popularnej. Przez wiele lat zajmował się działalnością edukacyjną, naukową i szkoleniową w dziedzinie komunikacji społecznej. Najdłużej na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Dziennikarstwa WDiNP), po ukończeniu socjologii i obronie doktoratu n.t. „Amerykańskiej koncepcji społecznej odpowiedzialności dziennikarzy”. Wykładał także na innych warszawskich uczelniach m.in. WWSH im B. Prusa, UKSW, WSIZiA, WSTiH, i AH w Pułtusku i KPSW w Jeleniej Górze. Oprócz tego, jako ekspert, wielokrotnie wypowiadał się w mediach na tematy związane z opinią publiczną, mediami i kulturą popularną, omawiając wydarzenia medialne, wyniki badań społecznych, rynkowych i dane statystyczne.

 

W jego bibliografii naukowej, obok publikacji doktoratu (ok. 20), są m.in. takie pozycje jak: książka: Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy, Instytut Kultury. Warszawa 1995; artykuły i rozdziały w książkach: Modele public relations – historia, ewolucja, przyszłość, 2002; Badania media efektywności relations – teoria i praktyka, 2003, Eksperci medialni – wstępna analiza zjawiska, 2009, Zmiana modelu dziennikarstwa po 1989 r. (w:) L. Szurmiński (red.): Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, Instytutu Dziennikarstwa UW. Aspra-jr. Warszawa 2010; Kultura i media w świetle medialnego relatywizmu (w:) Com.Unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos. Kraków 2010; Kaziu, zakochaj się. Analiza mechanizmów skandalizacji Kazimierza Marcinkiewicza po ujawnieniu jego romansu z Izabelą Olchowicz, (w:) Bożena Płonka-Syroka et al. Tabu-Trend-Trangresja, (red.) Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014. Analiza porównawcza mechanizmów skandalizacji Kazimierza Marcinkiewicza i Jacka Kurskiego (w:) Komunikacja w przestrzeni publicznej (red.) F. Mroczko i J. Widerski.

 

W 2011 roku był konsultantem agencji public relations OnBoard w dwóch akcjach społecznych „Masz komórkę. Masz swoje prawa” i „Fonoholizm”. Współpracuje też w zakresie badań i analiz z agencjami badań rynku oraz agencjami public relations. Ekspert zewnętrzny Programu Foresight Polska 2020. Biegły sądowy w dziedzinie medioznawstwa. W czasie wolnym biegacz i miłośnik kina.