AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka

 

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka - ukończyła studia i stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do 2015 roku adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 2004 roku. Autorka wielu publikacji z zakresu własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego.