AKTUALNOŚCI
dodano 13-11-2019
ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Witold Kawecki, ks., prof. dr hab., kierownik katedry

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Konsultacje

Kontakt: wkawecki4@gmail.com

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie 

Instituto Superiore di Teologia Morale (Accademia Alfonsiana) – Rzym: licencjat z bioetyki, tytuł rozprawy: Perche la Chiesa difende la vita umana, promotor prof. Brian Johnston; i studia doktoranckie. 

Instituto de Sciences Morales - Madryt: kontynuacja studiów doktoranckich.

Fordham University w Nowym Jorku i Sorbona w Paryżu (pobyt naukowy).

Akademia Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) – Warszawa: doktor nauk humanistycznych z zakresie teologii moralnej, rok nadania 1999, tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja nowego porządku społeczno-ekonomicznego w świetle encykliki Centesimus annus Jana Pawła II. Studium teologiczno-moralne”, promotor ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, rok nadania 2009, tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Kościół i kultura w dialogu. Od Leona XIII do Jana Pawła II”.

Profesor belwederski, rok nadania 2016, tytuł rozprawy profesorskiej z zakresu teologii mediów: „Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów”.

Dorobek naukowy 

ORCID

Pola zainteresowań/badań: kultura wizualna, komunikacja medialno-kulturowa, kultura polityczna, etyka mediów.

Współpraca / praca w mediach: 

Dziennikarz Polskiego Radia, dziennikarz i redaktor naczelny „Homo Dei”, dyrektor wydawnictwa w Krakowie, założyciel czasopisma „Homo Viator”, współzałożyciel czasopisma Kultura-Media-Teologia”, współtwórca grupy wydawniczej ORDO, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, PTKS, Międzynarodowej Rady Serii Europa XXI wieku, ekspert wielu stacji radiowych i telewizyjnych, reżyser teatralny, twórca i konsultant filmowy, laureat Feniksa, przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury, ekspert w zakresie kulturoznawstwa i teologii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, twórca kilku edycji Przeglądu Filmu Wartościowego „Przedświt”, juror wielu festiwali filmowych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Filmowego Signis Polska, członek Kapituły „Nowe Epifanie”.

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe:

Komunikacja medialna i kulturowa

Prace dyplomowe