AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Kinga Kłósek

 

dr Kinga Kłósek – absolwentka teologii ogólnej oraz edukacji medialnej i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obroniła doktorat z zakresu teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW. W trakcie studiów ukończyła również kurs pedagogiczny. Doświadczenie dziennikarskie zdobyła biorąc czynny udział w tworzeniu mediów studenckich oraz odbywając praktyki w TVP. Obowiązki na uczelni łączy z pracą w szkole. Prowadzi badania nad Biblią oraz sposobami jej interpretacji i prezentacji w mediach. Autorka licznych artykułów i referatów z zakresu Pisma Świętego. Współautorka książki „Metody Interpretacji Nowego Testamentu” opublikowanej w 2012 roku. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi Biblii i nowych mediów, a także dziennikarstwa sportowego, grafiki komputerowej i edukacji medialnej.