AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Kinga Romaniuk

Kinga Romaniuk, dr, asystent 

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Konsultacje

Kontakt: k.cybulska@uksw.edu.pl 

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, doktor nauk teologicznych w zakresie środków społecznego przekazu, rok nadania: 2017. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie postaw społecznych konsumentów we współczesnych strategiach komunikacji marki. Aspekty etyczno-moralne i prawne”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW. 

Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe „Psychologia Reklamy”, 2009. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister teologii ze specjalnością: teologia środków społecznego przekazu, rok ukończenia: 2008.

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: komunikacja marketingowa, strategia komunikacji marki, kreowanie marki, branding, język reklamy, perswazja, techniki wywierania wpływu, mechanizmy poznawcze, psychologia konsumencka, świadomość konsumentów, prosumentyzm, konsumeryzm, reklama, kreatywność 

Współpraca / praca w mediach:

od 2009 – freelancer: copywriting, analizy (rynku, trendów, komunikacji), strategie komunikacji marki

2017 – specjalista ds. wizerunku marki, Phenicoptere sp. z o.o. 

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć