AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

 

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC – zainteresowania badawcze: etyka, aksjologia, antropologia, teologia moralna, komunikacja norm moralnych w kontekście „nowego porządku moralnego”. Magisterium z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia specjalistyczne w Instytucie „Centre Sèvres” w Paryżu. Studia podyplomowe z zarządzania (Uniwersytet Warszawski). Związany z UKSW od 1999 roku. W latach 19982000 dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa PROMIC S.A. Od 2000 roku sekretarz, a od 2005 roku redaktor naczelny czasopisma naukowego Studia Theologica Varsaviensia. Od 2006 roku członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Dorobek naukowy szerzej http://jaroslawsobkowiak.pl/autor/dorobek-calosc/. Promotor ponad 60. prac magisterskich. Inicjator „Debat UKSWordzkich”. Od 2012 roku prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.