AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC

Jarosław A. Sobkowiak, ks., dr, adiunkt, prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik zakładu

 

Dane podstawowe  

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Zakład Dydaktyki Mediów

Konsultacje

Kontakt: j.sobkowiak@uksw.edu.pl 

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie

Institut de Formation de Cadres pour le Développement, Bruksela – język francuski „classe de perfectionnement”, dyplom – sierpień 1992 (uprawniający do podjęcia pracy w krajach języka francuskiego)

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny z pozwoleniem rektora na pisanie pracy na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Magisterium uzyskane w 1993 roku na podstawie pracy: Wola jako przyczyna sprawcza swoich aktów w filozofii Jana Dunsa Szkota –promotor: prof. dr hab Edward I. Zieliński 

Studia specjalistyczne z teologii moralnej i praktycznej w Instytucie „Centre Sèvres” w Paryżu – dyrektor tezy prof. O. de Dinechin. Data ukończenia studiów 1996 r. 

Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologiczny – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Paula Ricoeura koncepcja podstaw moralności – w trakcie redagowania tezy konsultacje z P. Ricoeurem, Rok nadania 1998

Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Zarządzania Wydawnictwem – rok ukończenia 1999nbsp;

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: etyka i aksjologia mediów, człowiek podmiotem moralności, podmiot w procesie komunikacji, antropologia przekazu medialnego, hermeneutyka przekazu medialnego

Współpraca / praca w mediach: dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa Księży Marianów (obecnie PROMIC sp. z o.o.). Wydano ok. stu tytułów książkowych – w tym serie wydawnicze „Theotokos” i „Bogosłowije”. Redaktor naczelny miesięcznika „Oremus” – 24 numery, redaktor naczelny miesięcznika „Słowo wśród nas” – 24 numery, współtwórca kwartalnika „Pastores” pierwotnie wydawanego w Wydawnictwie Księży Marianów, od 2005 roku redaktor naczelny „Studia Theologica Varsaviensia”, Współorganizator Radia UKSW

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Antropologia komunikacji i mediów, Coaching i mediacje – aspekty teologiczno-antropologiczne

Prace dyplomowe