AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak

Rafał Leśniczak, ks., dr hab., profesor uczelni, kierownik katedry, kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

       Dane podstawowe

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Konsultacje

Kontakt: r.lesniczak@uksw.edu.pl

  

Wykształcenie

Habilitacja

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, rok nadania 2020 (uchwała Rady Naukowej Instytutu z dnia 17 stycznia 2020 r.)

Doktorat

Wydział Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, rok nadania 2010 

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - nostryfikacja stopnia naukowego doktora (uchwała Rady Wydziału z dnia 14 listopada 2012 r.)

Magisterium

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: licencjat kanoniczny z teologii w zakresie teologii apostolstwa, rok nadania 2016

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: magister teologii, rok nadania 2004

ORCID

ResearchGate 

Dorobek naukowy - Google Scholar

Dorobek naukowy - Polska Bibliografia Naukowa

 

Pola zainteresowań/badań: komunikowanie polityczne, etyka dziennikarska, public relations

       

       Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć       

Prowadzone seminarium naukowe: Komunikowanie polityczne i media 

Prace dyplomowe