AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. dr Rafał Leśniczak

 

 

ks. dr Rafał Leśniczak – w latach 2005-2010 studiował na Wydziale Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (nostryfikacja doktoratu na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 2012). W 2016 r. otrzymał licencjat kanoniczny w dziedzinie nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest członkiem towarzystw naukowych European Communication Research and Education (ECREA), International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także autorem ponad 20 publikacji naukowych. Jego główne kierunki badań obejmują etykę dziennikarską, komunikowanie polityczne, komunikowanie społeczne i public relations.