AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. ucz.

 

 

Rafał Leśniczak, ks., dr hab., profesor uczelni, kierownik kierunku, kierownik katedry, członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027 

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Konsultacje

Kontakt: r.lesniczak@uksw.edu.pl 

              rafalles@vp.pl

 

Wykształcenie 

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17.01.2020)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (nostryfikacja stopnia naukowego doctor in communicatione sociali institutionali nadanego przez Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie 15.11.2010. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadzono na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 14.11.2012)

Licencjat kanoniczny z teologii w zakresie teologii apostolstwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 16.06.2016)

Magister teologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 14.05.2004)

Dorobek naukowy

ORCID

ResearchGate

Najważniejsze kierunki badawcze: mediatyzacja polityki, mediatyzacja religii, public relations, komunikowanie polityczne, etyka mediów

 


Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe:

Komunikowanie polityczne i media

Prace dyplomowe