AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Józef Kloch, ks., dr hab., prof. UKSW

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Konsultacje

Kontakt: j.kloch@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie (uczelnie, tytuły/stopnie naukowe): 

Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, rok nadania 1995, tytuł rozprawy doktorskiej: Argument "Chińskiego Pokoju" w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według J. Searle`a, promotor: prof. dr hab. J. Życiński 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2014, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Kościół w Polsce wobec Web 2.0 

The Catholic University of America, Washington D.C. (stypendium doktoranckie) 

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: Internet, komunikacja cyfrowa, rzecznictwo prasowe 

Współpraca / praca w mediach: dziennikarz Radia Dobra Nowina, Katolickiej Agencji Informacyjnej, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, rzecznik Kościelnej Komisji Historycznej, redaktor opoka.org.pl i episkopat.pl

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe: Komunikacja w Web 2.0 

Prace dyplomowe