AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki, dr hab., prof. UKSW, kierownik katedry

 

Dane podstawowe 

Katedra Edukacji Medialnej

Zaliczony do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów I oraz II stopnia 

Konsultacje

Kontakt: piotr.jozef.drzewiecki@gmail.com

Google Scholar

Science 2 Business

ORCID

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2007, tytuł rozprawy doktorskiej: Apologia logosfery w kulturze audiowizualnej jako zadanie społeczne i duszpasterskie 

Studium Pedagogizacji UKSW, rok nadania dyplomu 2009 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2013, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole 

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: medioznawstwo, edukacja medialna

Współpraca / praca w mediach: reporter „Linia Otwocka”, „Życie Otwocka”, sekretarz redakcji „Tygodnika Otwockiego”, publicysta „Gazety Szkolnej”, realizator dźwięku Radio Plus 96,5 FM, animator warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych

 

Dydaktyka 

Media Aktywni. Jak i dlaczego uczyć edukacji medialnej?

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe: Edukacja i profesjonalizacja medialna 

Prace dyplomowe