AKTUALNOŚCI
dodano 20-02-2018
Ogólnopolski Konkurs Akademicki im. Bpa Jana Chrapka
Do 31 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na prace magisterskie i doktorskie inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka. Pomysłodawcą Konkursu jest prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Dyrektor Instytutu.

Konkurs adresowany jest do autorów prac magisterskich i doktorskich napisanych w języku polskim, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat (trzy lata prace doktorskie) poprzedzających rok ogłoszenia na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski. Organizatorem jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W skład Kapituły Konkursu wchodzą naukowcy z kilku uniwersytetów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Można zgłaszać tylko prace, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą. W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Prace magisterskie:
I nagroda - 3 000 zł, 
II nagroda - 2 000 zł, 
III nagroda - 1 000 zł.

Prace doktorskie:
I nagroda - 10 000 zł.

Więcej informacji na stronie https://dzielo.pl/konkurs-na-prace-magisterska-i-doktorska/