AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Media i komunikowanie społeczne

prof. dr hab. Jerzy Olędzki 

Podczas zajęć w pierwszym semestrze studenci zapoznają się i referują poszczególne lektury, z których najistotniejsze wątki, przydatne w późniejszym procesie przygotowywania pracy magisterskiej, są szczegółowo omawiane i dyskutowane. Po pierwszym semestrze (proseminarium) student powinien zdecydować o temacie swojej pracy mgr. Warunkiem zaliczenia II semestru jest przeprowadzenie dyskusji na temat napisanego własnego artykułu naukowego oraz przygotowanie projektu planu i konspektu swojej pracy magisterskiej, III semestru – napisanie dwóch rozdziałów pracy, IV semestru – całej pracy.  W ostatnim semestrze studiów najbardziej efektywną dla studentów  metodą pracy dydaktycznej są indywidualne konsultacje, podczas których szczegółowo omawiane są napisane przez nich rozdziały pracy. 

Zakres tematyczny podejmowanych tematów prac magisterskich może dotyczyć następującej problematyki:

Przejawy mediatyzacji kampanii politycznych i społecznych; Obecność i oddziaływanie narzędzi propagandy w kampaniach społecznych prowadzonych przez instytucje publiczne; Wizerunek osób i instytucji społecznych i politycznych w mediach;

Kontrowersje i spory w public relations, Komunikowanie kryzysowe w instytucjach z różnych sektorów (także publicznego i NGO); Standardy profesjonalne w public relations i dziennikarstwie w Polsce i na świecie; Oddziaływanie środków komunikowania na różne publiczności; Kształtowanie wizerunku i tożsamości organizacji i instytucji społecznych i pozarządowych;  Kampanie informacyjne w Polsce i na świecie; Międzynarodowy obieg informacji. 

Lektury omawiane na seminarium (wybór nie obejmuje literatury dot. analizy zawartości mediów):

 • G. Le Bon: Psychologia tłumu
 • R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi
 • E. Goffman: Człowiek w teatrze życia codziennego
 • N. Klein: No Logo
 • N. Luhmann: Realność mediów masowych
 • D. McQuail: Teoria komunikowania masowego
 • J. Mikułowski Pomorski: Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym (nowa edycja)
 • J. Olędzki (red.): Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu
 • A. Pratkanis, E. Aronson: Wiek propagandy 
 • A. Toffler:   Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia.
 • Ph. Zimbardo: Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?