AKTUALNOŚCI
dodano 08-06-2022
Seminaria dyplomowe - zaliczenia. WAŻNA INFORMACJA dla promotorów i studentów
Oto warunek, który należy spełnić, aby możliwe było zaliczenie.

Przypominamy promotorom o kryterium zaliczenia ostatniego semestru seminarium dyplomowego, którym jest przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej. Studenci, którzy złożyli podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy do 30.09.2022, mogą uzyskać wpis dopiero po złożeniu pracy. Brak spełnienia tego kryterium skutkuje niezaliczeniem ostatniego semestru seminarium.

ks. Jarosław Sobkowiak, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych