AKTUALNOŚCI
dodano 28-02-2022
dr Ewa Jurga-Wosik

Ewa Jurga-Wosik, dr, adiunkt 

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Religijnej, Marketingu i Reklamy

Konsultacje

Kontakt: e.jurga-wosik@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie

WNS UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, rok nadania 2002; tytuł rozprawy – Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej; promotor – prof. dr hab. Jacek Sobczak.

Uzyskane certyfikaty w związku z ukończonymi kursami w latach 2017 - 2022:

  1. Kurs ,,Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO’’, 16 godzin, organizator: Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA; Kurs odbył się w dniach - 4.07. – 6.07. 2017 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu;
  2. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’, nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16– kurs -  ,,Statystyka w środowisku Excel", 45 godzin;  Kurs odbył się w dniach 18.09 -22.09. 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu;
  3. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’ nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16 – kurs -  ,,Wykorzystanie sztuki (auto)prezentacji i wystąpień publicznych w dydaktyce’’ , 24 godziny; Kurs odbył się w dniach 13.09 – 15.09. 2017 na WNPiD UAM w Poznaniu. 
  4. Kurs w ramach projektu ,,Zintegrowane Centrum Podnoszenia Kompetencji’’, nr POWR 03.04.00 -00 – D107/16 – kurs ,,Aktorskie umiejętności emisji głosu jako innowacyjne narzędzie pracy nauczyciela akademickiego "; 24 godziny; Kurs odbył się w dniach 8.09. – 29.09. 2017 r.  na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.
  5. Kurs z cyklu SPSS&MORE – ,,Customer Experience – warsztat badacza’’, organizator: Predictive Solutions , 16.04.2019 r., ATRIUM PLAZA,  Warszawa. 
  6. Kurs ,,Nowoczesne media i ich zastosowanie w dydaktyce’’, 15 godzin, kurs przeprowadzony przez Lenę Rzatkiewicz – Bain, organizator:  MrCertified, 30-31 maja 2019 r. na WNPiD UAM w Poznaniu. Szkolenie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr  POWR 03.05.00-00-Z303/17-00 pt. ,,UNWERSYTET JUTRA zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  7. Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli; 420 godzin, organizator: Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, kurs odbył się w latach 2021 – 2022.

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: genologia dziennikarska, modele dziennikarstwa, prasa lokalna i regionalna, profesjonalizacja dziennikarstwa, społeczeństwo informacyjne.

Współpraca/praca w mediach:

  • Ekspertyza: 2015 – 2016; Konsorcjum naukowe utworzone przez zespół badaczy z UW, UJ i UAM realizujące wspólne zadania zlecone przez KRRiTV w ramach komercjalizacji nauki pt. ,,Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo – finansowymi nadawców publicznych’’, członek zespołu badawczego WNPID UAM (udział w kodowaniu audycji ,,Polskiego Radia Lublin’’ i ,,Polskiego Radia Szczecin’’ oraz jest współautorką ekspertyzy ,,Raport z badania Polskiego Radia Szczecin’’).
  • 2003 – 2010, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne,  członek działu redakcji (Dział Recenzji).
  • 1995-1999, Gazeta Poznańska (oddział Leszno), Panorama Leszczyńska, dziennikarz – stażysta. 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć