AKTUALNOŚCI
dodano 05-01-2018
Partnerstwo z sektorem PR
4 stycznia br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UKSW a Związkiem Firm Public Relations, który reprezentuje ok. 40 najbardziej prestiżowych instytucji branży PR w Polsce.

 Dokument został podpisany przez JM rektora UKSW, ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego oraz Dyrektora Generalnego ZFPR Marcina Olkowicza. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Wydziału Teologicznego UKSW.

IMG 9927

Strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań w zakresie kształtowania nowoczesnego modelu procesu edukacyjnego i badawczego sprzyjającego najwyższej jakości kształcenia studentów w sposób odpowiadający na potrzeby rynku pracy. Pierwszym z podejmowanych działań jest współpraca ZFPR z Wydziałem Teologicznym przy realizacji programów stażowych dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W ramach projektu "Praktyki z sukcesem" już pierwszych 20 studentów otrzymało propozycję płatnych staży w przedsiębiorstwach zrzeszonych w ZFPR.

Porozumienie obejmuje komercjalizację wyników badań naukowych oraz ich wykorzystanie w biznesie przez członków ZFPR. Wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu nowych technologii, pozyskiwaniu dotacji oraz grantów ze środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz innych programów i projektów komercyjnych. Podnoszenie poziomu jakości nauczania, kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród studentów kierunków humanistycznych.

IMG 9905Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i aktualnie zrzesza ok. 40 agencji. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Od kilkunastu lat ZFPR jest organizatorem Złotych Spinaczy – konkursu promującego najlepsze projekty z dziedziny PR oraz PR FORUM - konferencji poświęconej promocji najwyższych standardów oraz wyznaczaniu i prezentowaniu trendów w branży PR. (źródło: www.zfpr.pl)

IMG 9939

IMG 9945

Źródło: UKSW