AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Edukacja i profesjonalizacja medialna

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki 

Seminarium jest poświęcone współczesnym problemom edukacji medialnej oraz jakościowym metodom badawczym. Przez badania współczesnych problemów edukacji medialnej rozumiemy analizy grup odbiorczych i ich sposobów korzystania z mediów oraz proces nabywania kompetencji medialnych przez społeczeństwo, co mieści się w obszarze tzw. badań audytoriów w medioznawstwie. Ważną kategorię stanowią również badania kompetencji pracowników zawodów okołomedialnych, określone jako profesjonalizacja medialna. Student wybiera określoną grupę audytoryjną - odbiorców lub profesjonalistów medialnych - i stawia pytania o kompetencje oraz sposób ich nabywania przez tą grupę. Oprócz analizy literatury przedmiotu pracujemy metodami jakościowymi, przede wszystkim metodą wywiadu pogłębionego, co stanowi o wyjątkowości powstających na seminarium prac dyplomowych.

Literatura:

Prace dyplomowe