AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Edukacja medialna i analizy wpływu mediów

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Seminarium jest poświęcone współczesnym problemom edukacji medialnej oraz jakościowym metodom badawczym. Przez badania współczesnych problemów edukacji medialnej rozumiemy analizy grup odbiorczych i ich sposobów korzystania z mediów oraz proces nabywania kompetencji medialnych przez społeczeństwo, co mieści się w obszarze tzw. badań audytoriów w medioznawstwie. Ważną kategorię stanowią również badania kompetencji pracowników zawodów okołomedialnych, określone jako profesjonalizacja medialna. Student wybiera określoną grupę audytoryjną - odbiorców lub profesjonalistów medialnych - i stawia pytania o kompetencje oraz sposób ich nabywania przez tą grupę. Oprócz analizy literatury przedmiotu pracujemy metodami jakościowymi, przede wszystkim metodą wywiadu pogłębionego, co stanowi o wyjątkowości powstających na seminarium prac dyplomowych.

Literatura:

  • O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, M. Federowicz, S. Ratajski (red.), KRRiT, PK ds. UNESCO, Warszawa 2015.
  • Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, A. Gruhn (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014.
  • Olimpiada Medialna. Badania nad świadomością uczestników, R. Bogdański (red.), Fundacja Nowe Media, Warszawa 2013.
  • Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, J. Lipszyc (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012.
  • Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Piotr Drzewiecki, Otwock - Warszawa 2010.
  • Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.